Laboratoriet informerer - Landbrug >> Artikler >> Måleusikkerhed

Måleusikkerhed

Sidebar Image

Kvalitet er en æressag for Eurofins Steins - alligevel kan 4,9 godt være lig med 5,1

De fleste, der læser overskriften, vil nok umiddelbart mene, at her er der én, der skal have skolepengene retur. Men overskriften er faktisk udtryk for en virkelighed, som vi lever med som analyselaboratorium, og som kan være lidt svær at forstå.

En høj kvalitet i alt, hvad vi gør, er en æressag for os som laboratorium. Rigtigheden af de resultater og konklusioner, som vi leverer, danner grundlag for en række økonomiske afregninger og for beslutninger med store økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser. Derfor har Eurofins Steins meget fokus på kvaliteten - ved brug af velegnede metoder og procedurer, uddannelse af medarbejdere, investeringer i analyseudstyr og it, deltagelse i internationale kalibrerings-test mv. Vi har i Eurofins Steins nogle meget omfattende og indarbejdede systemer, som sikrer vores kunder kvalitetsanalyser.

På trods af disse bestræbelser må vi imidlertid acceptere, at et laboratorieresultat altid er forbundet med en vis usikkerhed. Dette skyldes ikke, at vi sjusker eller begår fejl. Sådan er det bare. Der findes ingen laboratorieresultater, der er 100% sikre.

Det samme gælder jo iøvrigt i en række andre sammenhænge. Hvis politiet tager os for at køre for stærkt, fratrækker de altid nogle km af farten på grund af usikkerhed på fartmålingen. Også når der opmåles arealer til EU, bliver det accepteret, at der er en vis usikkerhed.

Et eksempel
Når vi analyserer for fedt i mælk er måleusikkerheden typisk 1 procent. Når vi fra laboratoriet angiver resultatet af en fedtanalyse som 5,00 % fedt, betyder denne usikkerhed, at fedtindholdet med 95% sikkerhed kun kan siges at ligge mellem

4,90% og 5,10%. Hvis vi gentager en fedtanalyse på 4,90% og finder 5,10%, er det derfor ikke et udtryk for, at det første analyseresultat er forkert. 4,9 kan i vores verden være det samme som 5,1. Mere præcist kan analysen desværre ikke udføres.

Når vi dag efter dag udfører fx fedtanalyse på leverandørmælken, så vil gennemsnittet ”lande” på den rigtige værdi. Jo flere analyser af den samme prøve - jo større sikkerhed på resultatet.