Mælkelaboratoriet >> Mælkekvalitet >> Fedt og protein

Fedt og protein

Sidebar Image

Fedt og protein er historisk set to af de vigtigste analyseparameter i forbindelse med mælkeafregning, primært da disse to komponenter udgør hovedindholdsstofferne i de fleste mejeriprodukter.

Resultaterne er derfor meget vigtige i forbindelse med processtyring på mejeriet og meget vigtige for mælkeproducenten i forbindelse med styring af foder og avl på gården.

Analyserne udføres på en Milkoscan, og ved hjælp af IR-teknik konstant holdes resultaterne op mod referencemetoder.