Vores ydelser >> Drikke-, bassin- og badevand >> Wellness - under løbende kontrol

Wellness - under løbende kontrol

Sidebar Image

Hotelkæder, feriecentre, svømmehaller og klinikker tilbyder en række forskelllige wellness-oplevelser.

Udbudet er stort - og omfang og kvalitet er meget varierende. Branchen har opstillet en række kvalitetskrav og kriterier til virksomhederne for at højne kvaliteten. Eurofins tilbyder at dokumentere, at de hygiejniske forhold er i orden.

Eurofins har udarbejdet en basispakke, som er målrettet de behov for dokumentation, der er i wellness branchen. Pakken omfatter løbende kontrol af:

Bassinvand (12 gange årligt)
Prøvetagning og analyser udføres i henhold til vejledning fra Naturstyrelsen, 2013 - ”Vejledning om kontrol med svømmebade” og Bekendtgørelse nr. 918 af 27/06/2016.


Varmtvandskim (2 gange årligt)
Det varme vand kontrolleres for indhold af bakterier / kim.


Koldvandskim (drikkevand) (2 gange årligt)
Koldt vand (drikkevand) kontrolleres for indhold af bakterier / kim i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen.


Legionella (2 gange årligt)
Vandinstallationer og spaområde kontrolleres for forekomst af Legionella.


Hygiejnekontrol (4 gange årligt)
Rengøring af massagebrikse, solarier mv. kontrolleres.


Luftkvalitet (2 gange årligt)
Kvaliteten af luften i fællesrum – fx svømmebassin, spa-område og baderum – kontrolleres for chlor og trihalomethaner.

Ud over de forhold, der er omfattet af basispakken, kan Eurofins fx også tilbyde hygiejnekontrol af kantiner og restauranter, test af fødevarer, test af kosmetiske produkter mv.

Omfang
I forbindelse med ordningen indgås en samarbejdsaftale mellem wellness- virksomheden og Eurofins. Denne aftale er minimum af et års varighed. I aftalen er omfanget af kontrollen fastlagt detaljeret, således at virksomheden har mulighed for at dokumentere ordningen og anvende denne i markedsføringen.

Når der bliver indgået en aftale om løbende kontrol af et wellness område, udsteder Eurofins et certifikat, som virksomheden kan anvende direkte i sin markedsføring. Certifikatet kan fx hænges op ved indgange og reproduceres i brochurer og annoncer.

Ved hver enkelt kontrol over året, udarbejder Eurofins en rapport med resultater. Disse rapporter skal være offentligt tilgængelige, således at kunderne har en mulighed for at gå bag ordningen. Nogle virksomheder vælger at lægge resultaterne på deres hjemmeside – andre har en kopi liggende i receptionen, som kan vises til de gæster, der måtte ønske dette.

I samarbejdsaftalen er desuden defineret, hvilke sanktioner Eurofins har i forhold til ordningen – herunder vilkår for at opretholde certifikat.

Hent information som brochure

Kontaktperson
Annette Vendel
Key Account Manager – Drikke, bassin- og badevand
70 22 42 66

Øvrige kontaktpersoner