Fødevarer >> EOL (Eurofins OnLine) >> Eurofins Online EOL

Elektronisk bestilling og rapportering af analyser

Sidebar Image

Eurofins OnLine EOL giver mulighed for at bestille analyser - samt hurtigt og enkelt at få adgang til analyseresultater via internettet.

Når I som kunde har accepteret vilkårene for at benytte vores online service, modtager I en mail med jeres brugernavn og et link til oprettelse af adgangskoden. Derefter kan I gå ind på egne sider via eol.eurofins.dk.

Her finder I analyseresultater og statistik, og I har mulighed for at overføre resultater til Excel og andre filformater. Desuden er der mulighed for selv at bestille analyser ud fra et nærmere defineret sortiment. EOL er åbent 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen - dog vil der være opdatering af systemet ca. en gang hver måned i tidsrummet kl. 20 til kl. 21.

Foreløbige resultater
Når analyserne er udført, lægges resultaterne i systemet. Som kunde har man dermed adgang til foreløbige resultater, der frigives på baggrund af en kvalitetssikring, der alene omfatter det enkelte resultat. Denne kvalitetssikring er af analyseteknisk karakter og sikrer, at alle interne kvalitetskontroller er udført og godkendt. Kvalitetssikringen udføres af medarbejdere, som har den fornødne kompetence inden for det pågældende analysetekniske område.

Endelige resultater
En prøve kan først betragtes som endeligt kvalitetssikret, når alle parametre er udført, og der er foretaget en samlet evaluering og plausibilitetsvurdering af resultaterne. Denne kvalitetssikring foretages af medarbejdere, der har den fornødne kompetence inden for det pågældende fagområde, og som er underskriftberettigede i henhold til laboratoriets kriterier. Når denne afsluttende godkendelse er foretaget, genereres et underskrevet analysecertifikat, som sendes med post eller pr. e-mail som vedhæftet pdf-fil.

Analysecertifikatet vil ligeledes være tilgængeligt direkte i EOL Vi gør opmærksom på, at det udelukkende er det underskrevne certifikat, der er gældende med hensyn til gyldighed og DANAK akkreditering.

Sådan kommer man på EOL
Hvis du ikke allerede er på EOL - og ønsker at komme det, så kontakt Eurofins Steins´ kundecenter på telefon 70 22 42 86 eller din sædvanlige kontakt til Eurofins.