Fødevarer >> Kontakt >> Kontakt - Veterinær (Serologi)

Kontakt - Eurofins Milk Testing Denmark A/S - Veterinær (Serologi)

Sidebar Image

 Kontakt Veterinær (Serologi)

 Veterinærafdelingen, Ladelundvej 85

Veterinærafdelingen
Ladelundvej 85, 6600 Vejen 
Tlf: + 45 70 22 42 86
serologi@eurofins.dk

Kontaktpersoner
Søren Hansen

Søren Hansen
Business Line Director
Milk Testing
Tlf: +45 26 86 36 40
SorenHansen@eurofins.dk

 

Anne-Sofie Ladekjær-Mikkelsen
Business Unit Manager
Milk Testing Denmark
Tlf. +45 27 10 54 65
Anne-SofieLadekjaer-Mikkelsen@eurofins.dk

Susanne Bang Andersen 
Customer Support
Milk Testing Denmark
Tlf. +45 23 29 84 60
serologi@eurofins.dk