Fødevarer >> Nyheder >> NYHED: Salmonella serotyping hos Eurofins Steins Laboratorium

NYHED: Salmonella serotyping hos Eurofins Steins Laboratorium

Sidebar Image

Eurofins Steins Laboratorium tilbyder nu akkrediteret serotypning af salmonellaisolater på kun 2-7 dage afhængig af prøvetype. For fjerkræbranchen sikrer beredskabsplanen med Eurofins Steins serotyping på kun 2 dage. Straks efter laboratoriet har påvist salmonella, kan der hurtigt og effektivt igangsættes rendyrkning med efterfølgende serotyping i eget
laboratorium. Dermed spares der tid og omkostninger til forsendelse til eksterne laboratorier.

Hvorfor typebestemmelse

Kendskab til den aktuelle salmonella serotype
kan hjælpe med at identificere smittekilder og
smitteveje og er et aktivt redskab til at forebygge
udbredelse af smitte.

Lovgivning

Lovgivningsmæssigt er der i flere sammenhænge
krav om serotypning af de isolerede
salmonellabakterier.

Sådan bestemmes salmonella serotyper

Bakterier bærer strukturer (antigener) på deres
overflade, som der dannes antistoffer imod i blodet.
Antistofferne kan anvendes til at påvise, hvilke antigener en specifik Salmonella bakterie har. Bestemmelse af salmonella i serotyper beror på indplacering af antigen reaktionerne i Kaufmann-White klassificeringen.

Vil du vide mere

Kontakt din salgskonsulent direkte, eller ring til vores kundecenter på telefon 70 22 42 86.

Printvenlig version