Fødevarer >> Nyheder >> Status på Eurofins IT Problemer

Status på Eurofins IT Problemer

Sidebar Image

Status på Eurofins IT Problemer, 27. juni 2019

Vore IT systemer er nu genetableret efter det angreb af ransomware, der ramte os d. 2. juni og vi er i normal produktion.

Det betyder at vi modtager, udtager prøver, analyserer og rapporterer prøver som normalt. Vi forventer at vore leveringstider ved udgangen af denne uge er tilbage på normalt niveau, dog med enkelte undtagelser, som vi vil orientere de berørte kunder direkte om.

Kontakt endelig Jeres normale kontaktpersoner eller vores reception, hvis I har spørgsmål til resultater og prøver.

Vi ønsker Jer en god sommer og skal endnu engang takke for den forståelse I har vist os.

Venlig hilsen

Direktionen

Eurofins Danmark

 

Status på Eurofins IT Problemer, 20. juni 2019

De fleste af vore IT systemer er nu genetableret efter det angreb af ransomware, der ramte os d. 2. juni. Det betyder at vi nærmer os en normal produktions situation i vore virksomheder.

Vi modtager, analyserer og rapporterer nu prøver som normalt, men på grund af en vis backlog af prøver og rapporter vil der i denne og næste uge kunne være længere leveringstider end normalt.  Vi vil gøre alt for at begrænse forsinkelsere og selvfølgelig informere herom, hvis det sker.

Vi opfordrer til at I tager kontakt til Jeres normale kontaktpersoner eller vores reception, hvis I ønsker yderligere information/drøftelse om resultater og prøver.

Vi skal endnu engang beklage de problemer vore forsinkelser har skabt og udtrykke vor taknemmelighed for den forståelse vi møder fra vore kunder.

Direktionen

Eurofins Danmark

Status på Eurofins IT Problemer, 14. juni 2019

Flere og flere af vore IT systemer er blevet genetableret efter det angreb af ransomware, der ramte os d. 2. juni. De fleste af vore virksomheder og aktiviteter nærmer sig igen normale forhold, men vi har desværre også systemer som endnu ikke er på plads. Det gælder især EOL og vore aktiviteter inden for fødevarer/foder. Vi arbejder hårdt på at få de sidste systemer på plads først i den kommende uge.

Vi modtager nu prøver som normalt, men der må i de næste par uger forventes forsinkelser, hvilket vi beklager. I mange tilfælde fungerer vores IT systemer med nedsat kraft og der går endnu nogle uger før vi kan forvente at disse er fuldt ud retableret.

Situationen er forskellig for de enkelte Eurofins selskaber i Danmark så vi kan kun opfordre til at I tager kontakt til jeres normale kontakt eller vores reception, hvis I ønsker yderligere information/drøftelse  om resultater og prøver.

Vi er taknemmelige for den store indsats som vort personale yder og vi er taknemmelige for den forståelse vi møder fra vore kunder.

Direktionen

Eurofins Danmark

 

EOL er ude af drift - derfor skal følgesedler anvendes (findes her)

Vejen d. 06.06. 2019 kl. 12.53

Husk at angive på alle bestillinger, hvor resultatet skal sendes til.

Vi har pt. ikke et tidspunktet for genopstart af EOL, dog tidligst d. 11. juni. Vi beklager meget situationen og håber på jeres forståelse. 

Status på Eurofins IT Problemer, 7. juni 2019

Der er fremgang i genetablering af vore IT operationer efter det angreb af ransomware, der ramte os d. 2. juni. Vi kan igen kommunikere udadtil og har genoptaget både analyse og rapportering af resultater, men med reduceret kapacitet og med begrænsninger i rapportering og den service vi normalt tilbyder, idet mange af vores systemer, herunder EOL, stadig ikke er tilgængelige eller fuldt funktionsdygtige.

Situationen er forskellig for de enkelte Eurofins selskaber i Danmark. Dette skyldes at der er store forskelle på, hvilke systemer der anvendes og i vor høj grad disse er ramt af ransomwaren. Vores teams arbejder fortsat hårdt på at genoprette systemerne og få alternative systemer til at fungere. Det er ikke muligt at give en tidshorisont, på hvornår alle systemerne er genoprettet og mange af vore kunder må derfor desværre forvente forsinkelser og uregelmæssigheder også i de kommnede uger, hvilket vi meget beklager.

Direktionen

Eurofins Danmark

Eurofins IT Problemer

Galten 03.06.2019

Kære Kunder, 

I løbet af denne weekend har Eurofins’ IT security teams fundet en form for Ransomware på vores IT systemer, som har medført en række problemer på disse.

Sammen med vores eksterne og interne IT sikkerhedseksperter besluttede vi øjeblikkelig at tage en række forholdsregler, der ikke kan undgå at påvirke os og vores evne til at kommunikere udadtil. Vores IT teams arbejder på højtryk for at få alle IT operationer tilbage på normal funktion. Som en del af vores interne ledelsesprocedurer har det været nødvendigt at lukke en række servere ned, for især at undgå yderligere spredning. Trods intenst arbejde fra alle i Eurofins’ IT teams vil vi opleve udfald og problemer med at håndtere vores IT.

Vores undersøgelser lige nu tyder ikke på at vores data er blevet kompromitteret af 3. part. Vi har derfor ingen grund til at tro på at vores data er eller vil blive misbrugt.

Vi er desværre nødt til at meddele at vi på den korte bane vil opleve problemfyldt service og forsinkelser med rapportering af data. På grund af nedlukning af servere kan vi på nuværende tidspunkt ikke rapportere resultater ud ligesom vor online systemer så som EOL ikke er tilgængelige.

Alle vores teams arbejder hårdt på at genoprette de systemer der er påvirket. Det er desværre lige nu for tidligt at give en tidshorisont på hvor lang tid der går før alle vores systemer er genoprettet. I vil derfor opleve forsinkede resultater de næste dage.

For mere information om hvordan det påvirker dig kontakt venligst din normale kontakt person.

Vi beklager meget denne situation og vi gør alt hvad der er i vores magt for hurtigst muligt at komme tilbage på den høje service I normalt kan forvente af os.

Venlig hilsen

Direktionen

Eurofins Danmark