Eurofins Danmark >> Fødevarer >> Om Os

Om Eurofins Steins Laboratorium A/S

Sidebar Image

Eurofins Steins Laboratorium A/S medvirker til - sammen med vores kunder - at forbedre fødevaresikkerheden, dyrevelfærden og folkesundheden

Det er vores klare overbevisning, at kunderne har krav på reel dokumentation, som kan gøre dem i stand til at tage fornuftige beslutninger.

Eurofins Steins tager altid udgangspunkt i kundens værdikæde. Det er kundens behov for kvalitetsstyring, effektivitet, sikkerhed, dokumentation og kontrol, der er bestemmende for opgavens løsning.

For kunderne kan vi løse opgaver der rækker fra jord til bord til jord. Kunden skal have mulighed for at overvåge alle processer fra indkøb af råvarer, produktion, lagring og distribution frem til forbrugernes endelige anvendelse af produktet.

Mission:

Vi vil være aktive og opsøgende i arbejdet med at skabe værditilvækst for vores partnere og deres produkter.

Vi vil arbejde for sundhed og sikkerhed ved at levere laboratorieanalyser og serviceydelser af høj kvalitet samt skabe muligheder for vores ansatte og vedvarende værdier for vores aktionærer.

Denne mission er i fokus i alle trin i analyseprocessen.

Vision:

Vi vil være markedsleder og foretrukne partner inden for agro, mejeri og fødevarer i Danmark, når det gælder analyser, rådgivning og andre laboratorieydelser.

Vi vil målrettet arbejde for en vækst i koncernen indenfor veterinær- og mejeriområdet world-wide.

Værdigrundlag:

Kunden i fokus

  • Vi vil levere vores ydelser til kundens tilfredshed, idet vi vil lytte til og mere end blot leve op til deres forventninger. 
  • Vi vil med vores ydelser skabe merværdi for vores kunder.
  • Vi vil søge innovative løsninger for derigennem at hjælpe vores kunder med at nå deres mål.

Kvalitet

  • Vi vil levere kvalitet i alt, hvad vi gør og levere korrekte resultater til tiden.
  • Vi vil anvende de mest hensigtsmæssige teknologier og metoder.
  • Vi vil løbende forbedre vores metoder eller skifte til bedre.

Kompetencer og team spirit

  • Vi vil ansætte talentfulde og kompetente medarbejdere.
  • Vi vil investere i uddannelse og skabe gode karrieremuligheder.
  • Vi vil være opmærksomme på, belønne og opfordre til at gøre en særlig indsats.

Brand:

Brandet Steins står for mange mennesker som ikonet for sikkerhed, troværdighed og uvildighed.

Gennem generationer har Steins været det laboratorium, man har henvendt sig til, hvis man ønskede at få dokumenteret et produkts kvalitet. Steins er derfor meget citeret og fremstår som en instans, hvorfra man kan være sikker på at få en objektiv, ærlig og troværdig dokumentation.

Eurofins Steins Laboratorium A/S certificerings- og kontrolordninger medvirker til en høj kendskabsgrad og til en viden om de værdier, der knyttes til brandet.

På en række produkter ser man Eurofins Steins Laboratorium A/S certificeringsmærke eller teksten "Under løbende kontrol af Steins Laboratorium".

Mærkningen medfører at forbrugerne har en større tillid til produktet samt en sikkerhed for, at produktets kvalitet er dokumenteret og under løbende kontrol.

 

Historien om Eurofins Steins kan du læse nærmere om her.