Fødevarer >> Om Os >> Historie

Historie

Sidebar Image

I 160 år har laboratoriet leveret analyseresultater af høj faglighed og med fokus på kunden.

I juni 1857 blev "Groth og Ørsteds Chemiske Laboratorium” oprettet af farmaceutisk kandidat S. Groth og polyteknisk kandidat A.N Ørsted, søn af den verdensberømte H.C. Ørsted. 

I ”Ugeskrift for Landmænd” blev det bekendtgjort:
”At der den 16 juni var åbnet et laboratorium i Nørregade 48,.. i hvilket vi påtager os at udføre chemiske Undersøgelser og Analyser af alt hvad man ved Chemiens hjælp har været i Stand til nærmere at bestemme. Det er således ikke egentlige chemiske Sager, der vil kunne blive undersøgte, ogsaa de allerfleste Handelsvarer, Fodermidler, Vand, Jord, Gødningsmidler o.s.v. har Chemien i de senere Aar lært os at bestemme, hvorvidt de ere forurenede eller maaske endog forsætlig forfalskede.”

I 1860 blev cand. pharm. Vilhelm Stein tilknyttet laboratoriet som assistent, og i 1867 skiftede laboratoriet navn til ”Steins analytisk-kemiske Laboratorium”. Allerede da havde laboratoriet opnået et stærkt ry for uvildighed og pålidelighed.

Landbrugets udvikling skabte et behov for et uvildigt handelslaboratorium, der kunne afgøre om de tilbudte stoffer indeholdt det, landmanden havde brug for, til priser der stod i forhold til indholdet.

I 1877 kunne laboratoriet udsende den første gennemsnitstabel om 15 foderstoffers indhold af værdistoffer i ”Tidsskrift for Landøkonomi”.

I 1891 blev den første danske lov om undersøgelse af levnedsmidler vedtaget.

I 1891 valgte den bemyndigede justitsminister at slutte overenskomst med det eneste private laboratorium - Steins Laboratorium.

Læs mere om historien i "Jubilæumsskrift 150 år" som du finder nederst på siden.

Steins Laboratorium blev i 2006 solgt til Eurofins, og det officielle navn blev Eurofins Steins Laboratorium A/S.

Eurofins Steins Laboratorium er stadig som medlem af Eurofins Gruppen et uvildigt laboratorium, hvis pålidelighed ikke kan drages til tvivl.

Certificering

 

 Eurofins Steims Laboratorium

 

Jubilæumsskrift 150 år - på dansk