Fødevarer >> Om Os >> Vores Kvalitet

Kvalitet og akkreditering

Sidebar Image

Vores kvalitet er din sikkerhed, når du modtager et analyseresultat fra os.

Derfor er det vigtigt for os at sikre en høj kvalitet i vores arbejde. Det gør vi ved at arbejde efter akkrediterede forskrifter og internationale krav, som skal overholdes for at forblive et akkrediteret laboratorium. 

Akkreditering er en officiel anerkendelse af, at en virksomhed arbejder i overensstemmelse med et dokumenteret kvalitetsstyringssystem og har demonstreret kompetencer til at udføre bestemte opgaver.

Når en virksomhed er akkrediteret, har den dokumenteret, at den arbejder i overensstemmelse med internationalt fastsatte krav.

Eurofins Steins Laboratorium A/S skal til stadighed leve op til kundernes forventninger til laboratorietekniske ydelser, rådgivning og service samt de specifikke krav, som stilles af myndighederne. Laboratoriet er godkendt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til kvalitetsbedømmelse af mælk fra mælkeproducenter til kvalitetsafregning.

 Danak

 

 Eurofins Steins er akkrediteret af Danak under akkreditering nr. 222 i henhold til DS/EN ISO/IEC 17025 til analyse af levnedsmidler, mælk og mælkeprodukter og foderstoffer – herunder også serologiske analyser. Metodelisten fremgår af Danaks hjemmeside. Laboratoriet deltager i officielle præstationsprøvninger, der udbydes nationalt og internationalt.

 Danak

 

Laboratoriet er akkrediteret af Danak under akkreditering nr. 7006 til produktcertificering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17065:2012 og godkendt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri som kontrolorgan for BGB & BOB godkendte produkter i henhold til Rådets forordning EF 1151/2012.

 

ISTA

 

Laboratoriet er akkrediteret af ISTA under akkreditering nr. DK09 til Seed testing. Derudover er såsædsanalyserne autoriseret af NaturErhvervstyrelsen, hvor laboratoriet skal sende 5% under autorisationen til ekstern analyse.

GAFTA

Laboratoriet er certificeret af Gafta til handelsfoder. Laboratoriet er forpligtet til at deltage i certificeringens udbudte præstationsprøvninger.

 QS

Laboratoriet er certificeret af QS på analyser af foderanalyser på uønskede stoffer. Laboratoriet er forpligtet til at deltage i certificeringernes udbudte præstationsprøvninger.

 FOSFA

Laboratoriet er certificeret af Fosfa til rapsanalyser. Laboratoriet er forpligtet til at deltage i certificeringens udbudte præstationsprøvninger.

 Eurofins Steins Laboratorium A/S har flere hundrede analyseparametre inden for forretningsområderne mejeri, fødevarer, landbrug, gartneri. Et stort antal af disse analyser tilbydes som akkrediterede. Alle analyser udføres på grundlag af bred faglig kompetence og under anvendelse af højteknologisk apparatur og it-teknologi.

Eurofins Steins Laboratorium A/S er en uvildig og uafhængig analysevirksomhed

Ingen opgave afsluttes hos Eurofins Steins Laboratorium A/S, uden at der foreligger en velbeskrevet og detaljeret dokumentation.

Ved afslutning af opgaven kontrolleres alle resultater og dokumenteres iht. til den aftale, vi har med kunden. Alle vores dokumentationsprocesser foregår efter nationalt og internationalt fastsatte krav, som er beskrevet iht. de akkrediteringer og godkendelser, Eurofins Steins Laboratorium A/S oppebærer.

Dokumentationen foreligger som underskrevne rapporter eller underskrevne certifikater. Dokumentation af analyseresultater og certifikater kan også leveres via vore on-line services eller via e-mail services.

Eurofins Steins Laboratorium A/S har følgende dokumenter for akkreditering tilgængelige: