Om Os >> Vores Kvalitet >> Dokumentation

Dokumentation

Sidebar Image

Ingen opgave afsluttes hos Eurofins Steins Laboratorium A/S, uden at der foreligger en velbeskrevet og detaljeret dokumentation.

Ved afslutning af opgaven kontrolleres alle resultater og dokumenteres iht. til den aftale, vi har med kunden. Alle vores dokumentationsprocesser foregår efter nationalt og internationalt fastsatte krav, som er beskrevet iht. de akkrediteringer og godkendelser, Eurofins Steins Laboratorium A/S oppebærer.

Dokumentationen foreligger som underskrevne rapporter eller underskrevne certifikater. Dokumentation af analyseresultater og certifikater kan også leveres via vore on-line services eller via e-mail services.