Fødevarer >> Vælg Område >> Cerealier

Cerealier

Sidebar Image

Typiske landbrugsprodukter, tørrede frugter og nødder indeholder en række forurenende og skadelige stoffer eller udsættes for skadedyrsangreb.

Produktion, forarbejdning, transport og opbevaring kan medføre forurening med pesticidrester, tungmetaller, mycotoksiner. Afhængigt af de specifikke stoffer og koncentration, kan de være kræftfremkaldende, mutationsfremkaldende, skadelige for fostre og immunhæmmende.

Den største kilde til mycotoksiner i fødekæden er korn, men mange andre fødevarer såsom frugt og nødder kan også være forurenede. Ud af de ca. 400 kendte arter af mycotoksiner, som tilhører forskellige kemiske klasser af forbindelser, tælles ca. 25 som værende relevante da de forekommer hyppigt og i høje koncentrationer.

Er dit produkt toksikologisk sikkert og i overensstemmelse med alle juridiske krav?
Som den globale leder for mycotoksinanalyse tilbyder vi at undersøge et stort antal af mycotoksiner i et stort udvalg af fødevarer og foder.

Fordele ved at bruge Eurofins:

  •         Hurtige leveringstider
  •         Stor erfaring og omfattende akkreditering i henhold til ISO 17025
  •         Høj analysekapacitet
  •         Konkurrencedygtige priser

Mere information:

Produktblade: