Vælg Område >> Cerealier >> Mycotoksiner

Mycotoksiner - svampegifte i foder og fødevarer

Sidebar Image

Eurofins har en stor viden og erfaring med dokumentation af mycotoksiner. Vores erfarne medarbejdere står til rådighed i forbindelse med valg af analyse.

Toksinanalyser anvender man, hvis der findes symptomer, der peger på et bestemt toksin eller gruppe af toksiner. Disse analyser anvender man også til rutinemæssig overvågning af produkter eller lagerforhold, hvor man erfaringsmæssigt ofte finder toksinet, eller hvor der findes specielle lovgivningskrav.

Mycotoksiner er giftstoffer, som er dannet af skimmelsvampe. De fleste kornsorter, oliefrø, nødder og tørrede frugter kan angribes af svampe, hvis man ikke sørger for en tilstrækkelig tør og kølig opbevaring

Mycotoksiner er toksiske for mennesker, pattedyr, fugle og fisk - og de kan eksempelvis udvise carcinogene, mutagene og immunotoksiske egenskaber. Mycotoksiner kan også forekomme i fødevarer af animalsk oprindelse, hvor det stammer fra det foder, som dyrene har fået.

Aflatoksin
Det mest kendte mycotoksin er aflatoksin, der blev opdaget i England i 60’erne i forbindelse med massedødsfald blandt kalkuner. Man kunne konstatere, at kilden var jordnøddeprodukter, der var inficeret med svampen Aspargillus flavus, der især trives under varme og fugtige forhold.

Svampen danner aflatoksin B1, B2, G1 og G2, der alle er stærkt kræftfremkaldende. Hvis man giver det som foder til køer, vil ca. 1/1000 blive udskilt i mælken som aflatoksin M1 og M2.

Der er i lovgivningen krav til prøveudtagning og grænseværdier for aflatoksin - både for foderstoffer og for de mest belastede levnedsmidler. For nødder og figner er grænseværdien 2 μg/kg for aflatoksin B1 - og 4 μg/kg for den samlede sum af aflatoksiner. Normalt betragter man aflatoksiner som et problem i forbindelse med import af foder og fødevarer.

Ochratoksin
Ochratoksin A er derimod kendt som »det danske toksin«, fordi det blev opdaget og undersøgt af den danske forsker Palle Krogh.

I modsætning til aflatoksiner kan ochratoksin dannes under tempererede forhold. Ochratoksin giver nyreskader og er også erkendt som kræftfremkaldende.

Man opdagede først ochratoksin i svinehold, hvor man på slagteriet kunne iagttage »lyse nyrer« - en typisk organskade. Hvis dette konstateres, analyserer man nyren for ochratoksin. Hvis man finder over 25 μg / kg, bliver grisen kasseret.

Men det er her endnu mere vigtigt at se på kilden - dårligt lagret korn, som er inficeret med svampen Penicillium verrucosum. Grænseværdien for kornprodukter til levnedsmidler er her på 5 μg / kg ochratoksin A - en grænse, som specielt det økologiske rug i en periode havde svært ved at holde sig under.

Kaffe er også en kendt kilde til ochratoksin, men her er stoffet dannet af Asp. ochraceus. I Tyskland og Sverige er der gennemført undersøgelser for indhold af ochratoksin i humant serum. Disse undersøgelser tyder på, at befolkningen indtager mere ochratoksin end anbefalelsesværdigt.

Øvrige toksiner
Citrinin vil have omtrent samme forekomst og symptomer som ochratoksin. Zearalenon er dannet af Fusarium-arter. Det er ikke særlig toksisk, men har en ubehagelig østrogenvirkning. Hos svin har man konstateret pseudobrunst og manglende befrugtning.

Fusarium-arter danner også trichotecener (gruppe A: T-2 toksin, HT-2 toksin, diacetoxyscirpenol; gruppe B: vomitoksin (DON), nivalenol, fusarenon-X og macrocycliske trichotecener) samt fumonisiner. Disse stoffer har en række forskellige symptomer hos dyr, hvor det kan være svært at henføre de konkrete symptomer til konkrete toksiner. Typisk er en hæmning af immunsystemets effektivitet, ædevægring, nekroser (døde øre- og halespidser), blødninger, reproduktionsproblemer.

Fusarietoksiner er vidt udbredte i det tempererede område.

Valg af analyser og vurdering
Eurofins har en stor viden og erfaring med dokumentation af mycotoksiner. Vi råder over en lang række metoder samt moderne laboratoriefaciliteter. Vores erfarne medarbejdere står til rådighed i forbindelse med valg af analyse. Toksinanalyser anvender man, hvis der findes symptomer, der peger på et bestemt toksin eller gruppe af toksiner. Disse analyser anvender man også til rutinemæssig overvågning af produkter eller lagerforhold, hvor man erfaringsmæssigt ofte finder toksinet, eller hvor der findes specielle lovgivningskrav.

Mycotoksiner - svampegifte i foder og fødevarer