Fødevarer >> Vælg Område >> Fiskeindustri

Fiskeindustri

Sidebar Image

Med den øgede forbrugernes opmærksomhed i retning af mad og sundhed, er der en støt voksende popularitet af fisk, skaldyr og andre produkter af marin oprindelse, såsom alger og tang.

Mens produktionen af fisk og skaldyr fra vilde fangster har været ret konstant, er den stigende efterspørgsel på fisk, primært dækket af vækst i dambrug, resulteret i at akvakultur er den hurtigst voksende sektor (FAO 2013). Desuden kan begrænset tilgængelighed af visse fiskearter føre til substitution med andre potentielt mindre værdifulde fiskearter, som offentliggjort for nylig af Oceana. Eurofins kan analysere fiskearter for at forhindre fødevaresvindel eller fejlmærkning.

Eurofins' omfattende portefølje af analytiske test er ikke kun omfattet af innovativ DNA-baseret artsbestemmelse af fisk, men også andre parametre for at sikre den overordnede kvalitet og kvalitetskontrol af fisk og akvakulturprodukter.

Fordele ved at bruge Eurofins

  • Hurtige leveringstider
  • Stor erfaring og omfattende akkreditering i henhold til ISO 17025
  • Høj analysekapacitet
  • Konkurrencedygtige priser

Mere information:

Produktblade:

Læs mere om Eurofins muligheder for at teste fisk, skaldyr og fiskeprodukter på vores internationale hjemmeside, hvor du finder et sammendrag af informationer (engelsk)