Fødevarer >> Vælg Område >> Fjerkræ og æg

Fjerkræ og æg

Sidebar Image

Eurofins er en af de førende udbydere af mikrobiologisk kontrol.

Den mikrobiologiske analyseportefølje omfatter analytiske tjenester til at opdage patogene mikrober og deres toksiner (såsom Salmonella, Listeria, Legionella) eller organismer, der forårsager forfald af produktet (såsom gær, svampe eller skimmelsvampe), kontrol af hygiejne (f.eks inspektionsbesøg men også sterilitetstest i emballagematerialer, måling af luftbårne mikrober) med det formål at gøre fødevarer og andre produkter sikrere for vores kunder, følge lovkrav og beskytte forbrugerne. Vi analyserer også for tilstedeværelsen af fipronil i æg og æggeprodukter.

Eurofins tilbyder både klassiske og moderne metoder (f.eks PCR-metoder) for hurtige mikrobiologiske resultater. Eurofins kan rådgive dig baseret på matricer, så test/metoder kan bruges pålideligt.

Eurofins analyserer i henhold til de relevante lokale regler, men kan også tilbyde test i henhold til europæiske forordninger.
Eurofins har mangeårig erfaring med analyse af sokkeprøver og vejleder gerne om prøveudtagning og resultathåndtering.

Korn af egen avl

Fjerkræproduktionen stiller store krav til effektiv udnyttelse af alle ressourcer. Det er derfor afgørende med indgående kendskab til alle elementer i produktionen. 

I fjerkræproduktionen er foderet den største udgift, og der er stor økonomisk fordel ved at kende indholdet af næringsstoffer i hjemmeavlet korn og andre foderafgrøder. Eurofins tilbyder hurtige analyser af protein og vand i kornprøver samt analyser af både foderenheder, aminosyrer, toksiner m.m. af både råvarer og foderblandinger. 

Fordele ved at bruge Eurofins:

  • Hurtige leveringstider
  • Stor erfaring og omfattende akkreditering i henhold til ISO 17025
  • Høj analysekapacitet
  • Konkurrencedygtige priser

Mere information: