Fødevarer >> Vælg Område >> Handelsfoder

Handelsfoder

Sidebar Image

EU-lovgivningen stiller høje krav til foderindustriens egenkontrol og dokumentation af produktionen.

Eurofins Steins udfører alle analyser specificeret i foderstoflovgivningen samt en række ekstra analyser der kan sikre en optimal styring af foderproduktionen.

Deklaration
Fodervirksomheder er underlagt strenge krav fra Plantedirektoratet om kontrol af foderprodukternes deklarerede indholdsstoffer.

Laboratoriet tilbyder alle nødvendige analyser i forbindelse med dokumentionen af foderprodukter.

Fiskefoder
Produktionen af kvalitetsfiskefoder forudsætter løbende kontrol i produktionen.

Eurofins Steins Laboratorium tilbyder kemiske analyser samt løbende kalibrering af fabrikkens eget måleudstyr såsom NIR, NIT, NMR mv. Leveringstiderne kan aftales efter fabrikkens eget behov.

Kontakt laboratoriet for nærmere information om analyser af fiskefoder.

Proceskontrol/HACCP

Foderstofvirksomheder er underlagt regelsæt fra dels Fjerkrærådet og dels Plantedirektoratet om kontrol af salmonella under hele procesforløbet i foderproduktionen.

Eurofins Steins tilbyder uvildig proceskontrol hos fodervirksomheden samt rådgivning om eventuelle behov for produktions tilpasning.

Fordele ved at bruge Eurofins:

  • Hurtige leveringstider
  • Stor erfaring og omfattende akkreditering i henhold til ISO 17025
  • Høj analysekapacitet
  • Konkurrencedygtige priser

Mere information:

For yderligere informationer kontakt:

Esben Kongsgaard Jensen
Sales Director
Tlf. +45 70 22 42 86 / Dir: +45 26 86 36 79