Fødevarer >> Vælg Område >> Honning, sukker og chokolade

Honning, sukker og chokolade

Sidebar Image

Honning, sukker og chokolade er yderst udsatte for svindel eller fejlagtig mærkning. Eksempler er tilsætning af andre sukkerarter end deklareret, mindre kakaoindhold end deklareret, fejlagtig mærkning af oprindelse, tilstedeværelse af allergener.

Honning:

I en nylig "Draft Report" fra EU er honning opgivet på en sjetteplads over de produkter, som oftest sælges med forkert/forfalsket mærkning. Den typiske forfalskning af honning er, at der er tilført sukker til produktet, men misvisende mærkning om botanisk og/eller geografisk oprindelse ses også.

Et eksempel på forfalskning af honningprodukter er Manuka honning fra New Zealand. Denne honning er meget eftertragtet på grund af sin mulige antibakterielle virkning. I England fandt man, at over 50% af alle Manuka-produkter var forfalskede, og at de ikke indeholdt Manuka-honning.

Den såkaldte honningbekendtgørelse (BEK nr. 836 af 09/10/2003) er en gennemførelse af et EU direktiv (Rådets direktiv nr. 2001/110/EF af 20. december 2001). Her er der fastsat krav til særlige kendetegn og sammensætning - herunder indhold af ingredienser, stoffer og behandlinger, der må anvendes ved fremstilling af produkterne samt desuden supplerende krav til mærkning af produkterne.

For at sikre at producenter og leverandører overholder disse krav, kan importører og forhandlere undersøge honningprodukterne. Dette har dog hidtil været omfattende, da der skal mange analyser til for at undersøge for henholdsvis sukker-indhold, pollen-indhold, tilsætninger mv.

I Eurofins har man netop nu lanceret en nyudviklet metode, som virker på alle typer honning, og som angiver alle parametre, som er nødvendige for at fastslå autenticiteten af produktet og overholdelse af bekendtgørelsen, herunder:

  • Detektere tilsætning af udefrakommende sukker (uanset kilden: sukkerrør, majs, sukkerroer, hvede, ris mv.)
  • Bekræfte blomsteroprindelsen (som skal deklareres på produktets emballage)
  • Finde forskellige uregelmæssigheder såsom overdreven varmebehandling (bestemmelse af 5-HMF), eller gæring
  • Kvantificere de vigtigste sukkerarter (glucose, fructose, saccharose)

Kontakt os, hvis du vil vide mere om denne nye analysemulighed.

Fordele ved at bruge Eurofins:

  • Hurtige leveringstider
  • Stor erfaring og omfattende akkreditering i henhold til ISO 17025
  • Høj analysekapacitet
  • Konkurrencedygtige priser

Mere information:

Produktblade: