Vælg Område >> Kosttilskud og vitaminer >> Bekendtgørelse om kosttilskud

Bekendtgørelse om kosttilskud

Sidebar Image

Ny vejledning til bekendtgørelsen om kosttilskud

Med kosttilskudsdirektivet (2002/46) blev der i 2002 for første gang indført fælles EU-bestemmelser for kosttilskud. Fødevarestyrelsen i Danmark har senest opdateret lovgivningen med "Bekendtgørelsen om kosttilskud" (BEK nr. 1440 af 15/12/2009), der trådte i kraft den 1. januar 2010.

Til denne bekendtgørelse blev der i 2013 udstedt en ny vejledning (VEJ nr. 9050 af 08/02/2013). Den beskriver blandt andet den opdaterede liste af EU-godkendte vitaminer og mineraler og de reviderede referenceværdier for anbefalet daglig tilførsel (også kaldet »ADT-værdier«), samt retningslinjerne for maksimum- og minimumsværdier, analytisk kontrol heraf samt tolerancer for analyseresultaterne i forhold til næringsdeklarationen. Disse bestemmelser skal overholdes i forbindelse med mærkning og markedsføring af kosttilskud - herunder ved ernærings- og sundhedsanprisninger.

I forhold til regler for næringsstoffer i kosttilskud der ikke er vitaminer og/eller mineraler, gælder "Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer" og der henvises til særskilt vejledning herom (VEJ nr 9043 af 07/02/2012).

I dag er et stigende antal forskellige produkter på markedet med til at øge fokus på kvaliteten af ​​de enkelte tilskud. Forbrugerne stiller høje krav til produktet, og forventer at produkterne overholder specifikationerne.