Eurofins Danmark >> Fødevarer >> Vores afdelinger

Vores ydelser

Sidebar Image

Eurofins Steins tilbyder et meget detaljeret og bredt analyseprogram inden for fødevarer

Ved produktion af fødevarer er sikkerheden essentiel. Det er vigtigt, at producenten er sikker på - og dermed tryg ved - at produkterne som minimum overholder de krav, der stilles af myndighederne - og at der er de stoffer i produktet, som kan sikre produktets udseeende, smag og holdbarhed.

Eurofins Steins tilbyder at udarbejde en analysepakke, som kan dokumentere, at ønskede og værdiskabende stoffer er til stede i produktet - samt at uønskede stoffer og ikke værdiskabende stoffer minimeres eller undgås.

Eurofins Steins har stor erfaring og betydelige kompetencer indenfor en række analyse områder

  • Kemiske analyser
  • Kromatografiske analyser
  • Mikrobiologiske analyser
  • Sensoriske analyser
  • Fysiske analyser

Eurofins Steins arbejder sammen med et netværk af analysevirksomheder, hvorfor Eurofins oftest vil kunne efterkomme en kundes ønske om en given analyse.

Eurofins Steins har flere hundrede analyseparametre inden for forretningsområderne mejeri, levnedsmidler, landbrug og gartnerier.