Fødevarer >> Vores afdelinger >> Kemiske analyser - Fødevarer

Kemiske analyser - Fødevarer

Sidebar Image

Eurofins Steins Laboratorium A/S er en uvildig og uafhængig analysevirksomhed, der er akkrediteret til at udføre alle væsentlige analyser af levnedsmidler

Forbrugeren ønsker informationer om indhold i varen og producenten ønsker sikkerhed for, at produktet lever op til myndighedernes krav. Eurofins kan bl.a. tilbyde deklarationsanalyser i henhold til bekendtgørelsen, hvilket er kort næringsdeklaration eller lang næringsdeklaration med oplysning om vitaminer, mineraler, fedtsyresammensætning mm.

Ud over de rutinemæssige kemiske fødevareanalyser, som vand, fedt, protein, kostfiber, mineraler mm. udføres et bredt udsnit af specialanalyser, som til stadighed stiller større krav til præcision og tilretning i forhold til lov- og kundekrav.

Inden for området uønskede stoffer, kan vi blandt andet tilbyde analyser for tungmetaller, mycotoxiner, pesticidrester, PCB og dioxin samt medicinrester og acrylamid.