Vores afdelinger >> Kemiske analyser - Fødevarer >> Fremmedlegemer

Fremmedlegemer

Sidebar Image

Der rapporteres jævnligt om fund af fremmedlegemer i fødevarer både fra myndigheder og i presssen.

Typiske eksempler på fund er brudstykker fra produktionsanlæg, glasstykker, døde insekter, uønskede plantedele, støv og småsten.

Eurofins Steins kan blandt andet ved hjælp avanceret mikroskopi tilbyde identifikation af fremmedlegemer som glas, metal og plastfragmenter.

Ved et sagsanlæg er en dokumenteret identifikation af fremmedlegemer uvurderlig.Eurofins Steins tilbyder en detaljeret og uvildig rapport på basis af analyseresulteter samt eventuelt fulgt af en ekspertudtalelse.