Fødevarer >> Vores afdelinger >> Kemiske analyser - handelsfoder

Kemiske analyser - handelsfoder

Sidebar Image

Eurofins Steins Laboratorium A/S er en uvildig og uafhængig analysevirksomhed, der er akkrediteret til at udføre alle væsentlige analyser af korn og foder.

Forbrugeren ønsker informationer om indhold i varen og producenten ønsker sikkerhed for, at produktet lever op til myndighedernes krav.

Ud over de rutinemæssige kemiske analyser, som vand, aske, fedt, protein, stivelse, mineraler mm. udføres et bredt udsnit af specialanalyser, som til stadighed stiller større krav til præcision og tilretning i forhold til lov- og kundekrav.

Inden for området uønskede stoffer, kan vi blandt andet tilbyde analyser for tungmetaller, mycotoxiner, pesticidrester, PCB og dioxin.