Vores afdelinger >> Kurser >> Effektiv styring af Listeria

Effektiv styring af Listeria, holdbarhedsvurdering og prøveudtagningsplan

Sidebar Image

Som følge af et kritisk eftersyn af den danske indsats mod Listeria, har Fødevarestyrelsen igangsat en række initiativer for at bekæmpe og forebygge Listeria i fødevareproduktion; især med fokus på institutionskøkkener, hospitalskøkkener og lignende samt fiske- og kødpålægsvirksomheder.

Hvert år bliver mellem 50 og 100 forbrugere alvorligt syge af Listeria.

Det opleves især, at køkkener og virksomheder har brug for viden om og dokumentation af, hvordan Listeria holdes under kontrol. Både i form af procedurer, viden, risikoanalyse, rengørings- og prøveudtagningsplaner og analyser. Hos Eurofins Steins har vi stor erfaring i risikovurdering af Listeria i fødevarer, og vi hjælper med rådgivning om og vejledning i, hvordan virksomheden kan styre risikoen for forekomst af Listeria i både produktionsmiljø og færdigvarer.

1. Styring af Listeria

Vi tilbyder gennemgang af Fødevarestyrelsens materiale om styring af Listeria. Dette sker typisk hos virksomheden i samarbejde med den kvalitetsansvarlige.

 • Der tages udgangspunkt i virksomhedens kendskab til færdigvaren.
 • Det vurderes, om Listeria kan vokse i produktet.
 • Afslutningsvis findes den korrekte indplacering af produktet i Mikrobiologiforordningens kategorier.

Herved får virksomheden brugbar vejledning i materialet, og en begyndende dokumentation for styring af Listeria. Med udgangspunkt i resultatet af denne gennemgang, rådgiver vi gerne yderligere om håndtering af Listeria i form af nedenstående.

2. Holdbarhedsvurdering

Med udgangspunkt i gældende vejledning om holdbarhedsvurdering, kan Eurofins Steins hjælpe med:

 • litteraturstudie
 • modellering af bakteriens mulighed for udvikling
 • reelle holdbarheds- eller belastningsundersøgelser, så virksomheden får yderligere relevant viden om sine færdigvarer.

3. Rengørings- og prøveudtagningsplan

Virksomheden skal sørge for en effektiv rengøring, og have styr på de kritiske områder, hvor bakterien kan trives. Vi kan tilbyde vejledning i opsætning af prøveudtagnings- plan med fokus på produktionsmiljøprøver, råvarer og færdigvarer. Vi kan ligeledes udføre en praktisk gennemgang af virksomheden med fokus på mulige forbedringer af rengøringen.

4. Kursus "Effektiv styring af Listeria"

Vi kan tilbyde et 2 timers kursus for op til 15 medarbejdere, der tager udgangspunkt i praktisk erfaring, og der anvendes billeder til at illustrere pointer. Ligeledes lægges der vægt på gode diskussioner mellem underviser og deltagere.

Efter kurset har medarbejderne en god viden om, hvilke parametre der er vigtige, for at kunne sikre effektiv styring af Listeria.

Kurset henvender sig både til nyansatte og erfarne medarbejdere, der har brug for en genopfriskning af viden på området.

På kurset vil der blive fokuseret på følgende:

Baggrund:

 • Mikrobiologi – generelt samt Listeria
 • Vækstbetingelser
 • Listeriose (sygdom forårsaget af Listeria)

Styring af risiko for Listeria

 • Teknologiske muligheder (UV, Hygiejnisk design, Rengøring)
 • Adfærdsmæssige muligheder (Produktionshygiejne, Personlig hygiejne)

Hvis I ønsker flere deltagere, eller at der holdes op til flere kurser, er I ligeledes velkomne til at kontakte os vedrørende jeres ønsker og behov.

For mere information om næste kursusafholdelse send en e-mail til: raadgivning@eurofins.dk