Vores afdelinger >> Kurser >> Sensorisk Grundkursus - TEORI OG PRAKSIS

Sensorisk Grundkursus - TEORI OG PRAKSIS

Sidebar Image

Sensorik kan bruges som et værktøj til at sikre kvalitetsniveauet. Dette kunne være ved ændring af eksisterende produkter såsom når fedt reduceres eller enkelte råvarer udskiftes, og ved udvikling af nye produkter. Sensoriske analyser kan også styrke dokumentationen af produktions- og kvalitetskontrol.

Emnet er relevant for alle der ønsker at få indblik i, hvordan sensoriske analyser kan anvendes i relation til fødevareproduktion eller i detailbranchen.

Sensorisk Grundkursus - TEORI OG PRAKSIS

Dette kursus henvender sig til alle der ønsker at få et indblik i hvordan sensoriske analyser kan anvendes i relation til fødevareproduktion. Deltagerne opnår kendskab til sensoriske analyseværktøjer og viden om, hvordan disse værktøjer kan anvendes i praksis.

På kurset vil deltagerne blive præsenteret for den grundlæggende teori omkring sanserne og de analysemetoder, der anvendes indenfor det sensoriske fagområde.

Deltagerne på kurset vil også gennemgå en udvidet grundsmagstest, hvor evnen til at smage sur, sød, salt og bitter i lave koncentrationer testes.

Grundsmagstesten fungerer i dag som screening for dommere til sensoriske analyser.

Kurset vil desuden indeholde praktiske øvelser med smagning af udvalgte

produkter for at afprøve, hvordan analysemetoderne anvendes i praksis og for at få et indblik i, hvordan resultaterne kan tolkes efterfølgende.

Der udstedes kursusbevis efter deltagelse.

Program:

Kurset starter kl. 9.00 og slutter kl. 15.00. Der vil blive serveret kaffe om morgenen og buffet til frokost.

Dagen vil forløbe med en blanding af teori, praktiske øvelser og gruppearbejde.

Teori:

Sensorik som analysemetode, sanseteori, sensoriske bedømmelsesmetoder, kvalitet og sensorisk holdbarhed, forskellige faktorers betydning for sensorik.

Praktiske øvelser:

Udvidet grundsmagstest, triangeltest, profilering, forbrugertest.

Hvornår:        06.november 2019 kl. 09.00-15.00                     

Pris:               4.495 DKK ekskl. moms pr. deltager.
                      Er du kunde hos Eurofins i forvejen, koster kurset 3.795 DKK ekskl. moms.

Hvor:              Ladelundvej 85, 6600 Vejen

Tilmeld dig her  

Printvenlig invitation