Vores afdelinger >> Mælkelaboratoriet >> Afregningsanalyser

Afregningsanalyser

Sidebar Image

For en korrekt og fair afregning mellem mælkeproducent og mejerierne, er Eurofins Milk Testing Denmark A/S en uafhængig partner for analyser på mælkens parametre og bestanddele.

Herunder følger en kort gennemgang for de analyser vi tilbyder på tankmælksprøver.

Hvis du ønsker yderligere information er du meget velkommen til at kontakte os.

Fedt & Protein
Med den nyeste FTIR-teknologi analyserer vi mælken for dens koncentration af fedt og protein, som er nogle af de vigtigste parametre for mælkens brug på mejerierne.

Somatisk celletal
Ved flowcytometri er vi i stand til at måle mælkens celletal. Celletallet er et udtryk for koens sundhed, og en besætning hvis celletal er over 200.000 celler/ml har med stor sandsynlighed én eller flere køer med subklinisk mastitis.

Kimtal
Kimtallet er total antal bakterier i mælken. Som udgangspunkt har god mælk et kimtal på maksimalt 5.000 cfu/ml. Er kimtallet højere kan der være et problem med malkehygiejnen eller mælken kan have været opbevaret forkert.

Hos Eurofins Steins kan vi i dag lave analysen på 10 minutter på vores Bactocount, i modsætning til tidligere spredningsmetode som varede i tre døgn.

Antibiotika/hæmstoffer
Mælk har en naturlig sammensætning af bakterier, som blandt andet udnyttes til videre forarbejdning til for eksempel, ost, yoghurt og så videre. Hvis mælken indeholder antibiotika eller andre hæmstoffer, vil mælken i værste fald blive kasseret.

Vi tilbyder tankmælkanalyser for hæmstoffer, som udføres ved en såkaldt Delvo SP analyse, og ydermere har vi mulighed for præcist at bestemme hvilken type hæmstof, der er i mælken ved en masse spektrometri (LC-MS/MS).

Urea
Viden om tankmælkens ureaindhold kan hjælpe mælkeproducenten til at optimere protein indholdet i foderet. Optimalt set skal ureaindholdet i tankmælk være mellem 3,50 og 5 mM. Hvis indholdet er for højt eller for lavt, er det en god ide at revurdere fodersammensætningen. Vi analyserer urea i mælk med vores FTIR-udstyr, og denne metode bliver valideret yderligere ved en enzymatisk metode.

Frysepunkt
Mælkens frysepunkt afhænger af hvor meget vand, der er i mælken. En normal mælk har et frysepunkt lavere end -0,518 °C, hvis frysepunktet er højere, kan der være blandet vand i eller andet som fortynder mælken. Vi måler frysepunkt i mælken med FTIR-udstyr, og målingen valideres med et kryoskop.

Sporer
Bakterier som ikke er i en vegetativ vækst, kaldes for sporer. Sporer kan overleve en meget høj varmepåvirkning, som man kender det fra pasteurisering. Hos Eurofins Steins Laboratorium har vi analysemetoder som kan bestemme antallet af sporer i mælk. Et for højt niveau af sporer påvirker mælkens ostningsevne

Frie Fedtsyrer (FFA)
Frie fedtsyrer er en indikator for kvægets ernæring, bakteriekontaminering, mælkens filtrering og opbevaring. Normal niveau for FFA i råmælk er mellem 0,5 og 1,2 mmol/100g. Et højt niveau af FFA i råmælk forårsaget af lipolyse kan ødelægge kvalitetsegenskaberne i mælkeprodukter.

Fedtsyreprofiler
Animalsk fedt anses normalt for værende mere usundt i forhold til vegetabilsk fedt. Mælkens fedtsyresammensætning kan derimod gøre mælkefedt sundere end normalt animalsk fedt. Hos Eurofins Steins Laboratorium kan vi generere en hel fedtsyreprofil ved at udføre fuldspektrum FTIR-analyser af mælken, og dermed bestemme koncentrationen af de forskellige fedtsyrer. Fedtsyresammensætningen i mælk fra en besætning bliver bestemt ud fra avl, fodring, besætningens administration, laktationsstadiet og sæsonen.

Kontakt Mælkelaboratoriet