Vores afdelinger >> Mælkelaboratoriet >> Mælkeproducent

Mælkeproducent

Sidebar Image

Analyser af rå mælk er historisk set et af Eurofins Milk Testing Denmark A/S' kernekompetenceområder. Eurofins fungerer her som en uvildig analysepartner og dermed sikrer en uafhængig afregning mellem mælkeproducenten og mejeriet.

Hovedparten af disse analyser udføres på meget avanceret udstyr, der sikrer at analyseresultatet foreligger efter ganske få minutter.

Eurofins Milk Testing Denmark A/S analyserer årligt op mod en 1.000.000 råmælksprøver for flere forskellige parametre, der er medbestemmende for den afregning mælkeproducenterne får for deres mælk.

For konstant at sikre kvaliteten af analyseresultaterne er der opbygget et unikt kvalitetssikringssystem, således at alt måleudstyr konstant holdes op mod kendte referenceprøver.