Vores afdelinger >> Mælkelaboratoriet >> Mejeriprodukter

Mejeriprodukter

Sidebar Image

Mejeriområdet er en af Eurofins spidskompetencer.

Gennem mange år har Eurofins opbygget en stor erfaring og kompetence med en bred vifte af forskellige analyser, som alle har til formål at tilføre værdi og sikkerhed til de enkelte led i værdikæden - fra mælk til slutprodukt.

De to hovedområder inddeler sig i mikrobiologiske og kemiske analyser.

De mikrobiologiske analyser dækker alt lige fra en verificering af antallet af ønskede bakterier til uønskede bakterier - deriblandt patogene bakterier, hvorfor der bruges mange og målrettede analysemetoder.

De kemiske analyser dækker alt lige fra referenceanalyser, der bruges til at verificere indholdet af forskellige kemiske parametre i forbindelse med handlen med mejeriprodukter, til analyser for meget små og ofte uønskede indholdsstoffer i slutproduktet.