Mælkelaboratoriet >> Mejeriprodukter >> Ost

Ost

Sidebar Image

Beskyttede oprindelses- og geografiske betegnelser

Eurofins Steins er certificeringsorgan for dansk-producerede oste registrerede under EU's kvalitetsordninger for fødevarer og landbrugsprodukter, dvs ordningerne for "beskyttede oprindelsesbetegnelser" (BOB), "beskyttede geografiske betegnelser" (BGB) og "garanterede traditionelle specialiteter" (GTS) - tilsammen GI’er (geographical indications). I Danmark omfatter ordningen ostene Danbo (BGB), Esrom (BGB), Danablu (BGB) og Hushållsost (GTS). Eurofins Steins er akkrediteret efter ISO/IEC 17065:2012 til at varetage certificering af danske mejerier til produktion af disse oste.

Formålet med EU's GI-ordninger er at beskytte og give producenterne mulighed for at fremhæve de særlige kvaliteter og traditioner, der er forbundet med de registrerede produkter, og at sikre forbrugerne, at de køber de ægte produkter og ikke efterligninger. Produkterne skal mærkes med logoerne vist til højre, og det er ulovligt at misbruge eller efterligne et produktnavn eller logo.

Certificering efter GI-ordningen

Hvis en virksomhed ønsker produktion af en ost certificeret efter en af GI-ordningerne, skal både produkt og produktion kontrolleres af Eurofins Steins. Kontrollen baseres på det såkaldte enhedsdokument, som er beskrivelsen af det enkelte GI-registrerede produkt, og som er godkendt af EU.

Link til enhedsdokumenter

Danbo 

Esrom 

Danablu 

Hushållsost 

Kontrol i hht GI-ordningen omfatter inspektion af det producerende mejeri for at sikre at alle parametre beskrevet i enhedsdokumentet overholdes. Parametrene er specifikke for hver enkelt ost, og de kan fx omhandle krav om pasteurisering, oprindelse af mælken og lagringstid.

Udover inspektion af mejeriet kontrolleres også ostenes kemiske, fysiske og sensoriske karakteristika som beskrevet i enhedsdokumentet. Igen er parametrene specifikke for hver enkelt ost, og det kan fx dreje sig om krav til fedtindhold, højde af osten og smag. De akkrediterede sensoriske bedømmelse af ostene vurderes af et dommerpanel af erfarne personer fra branchen, der er trænede efter ISO 8586-2:2008.

Udgifterne til certificering afholdes af producenterne.

Se mere om BGB ordningen på hjemmesiden for danske BGB oste http://www.danskebgboste.dk/ eller på EU’s hjemmeside for forordningen http://ec.europa.eu/agriculture/quality/.

De specifikke certificeringsbetingelser og procedurer for udstedelse, vedligeholdelse og tilbagekald af certifikat fås ved henvendelse til Eurofins Steins, hvilket også gælder information om gebyrer, rettigheder, forpligtelser, brug af certificeringslogo under certificeringsordningen såvel som klagemuligheder.