Vores afdelinger >> Mikrobiologiskafdeling >> Bestemmelse af Listeria

Hurtig metode til bestemmelse af Listeria spp. og Listeria monocytogenes

Sidebar Image

Eurofins Steins tilbyder bestemmelse af Listeria spp. og/eller bestemmelse af Listeria monocytogenes. Begge analyser udføres akkrediteret.

Listeria monocytogenes er en sygdomsfremkaldende bakterie, der findes naturligt i omgivelserne. Hos sunde og raske mennesker vil en infektion med Listeria monocytogenes oftest opleves som en let influenza, mens ældre og mennesker med nedsat immunforsvar kan blive alvorligt syge og udvikle f.eks. meningitis. Dødeligheden på grund af Listeria monocytogenes infektion i denne gruppe er høj sammenlignet med andre sygdomsfremkaldende bakterier, som f.eks. salmonella. Gravide skal være meget opmærksomme på Listeria monocytogenes, da en infektion under graviditet ofte vil føre til abort.

Listeria monocytogenes vokser ved køleskabstemperatur og i iltfattige omgivelser. Bakterien vokser ved en pH værdi ned til ca. 4,4 og klarer også relativt høje saltkoncentrationer.

Listeria monocytogenes overlever ikke pasteurisering, og en infektion med bakterien i varmebehandlede produkter skyldes derfor oftest en efterinfektion, hvor smittekilden kan findes i produktionsmiljøet.

Listeria monocytogenes vil i henhold til ovenstående kunne udvikle sig til et højt antal i vacuum- eller gaspakkede produkter med lang holdbarhed på køl og derved kunne udgøre en sundhedsrisiko.

For en række produkter er grænseværdierne for Listeria monocytogenes præcist beskrevet i Mikrobiologiforordningen (EU forordning 1441/2007). Forordningen kræver fx, at indholdet af Listeria monocytogenes i spiseklare produkter ikke må overstige 100 pr. gram i hele holdbarhedsperioden, og at der i de spiseklare produkter, som tillader vækst af Listeria monocytogenes, ikke må kunne påvises Listeria monocytogenes i 25 g, når produktet forlader produktionsstedet. Der skal analyseres fem stikprøver af hvert produkt, som alle skal være negative for Listeria monocytogenes før produkterne frigives.

Eurofins kan nu tilbyde bestemmelse af Listeria spp. og Listeria monocytogenes med svar i løbet af 30 timer. Ved hjælp af specielt udviklet opformeringsmedie sikres god vækst af Listeria spp. - herunder også Listeria monocytogenes - i løbet af 24 timer, hvorefter tilstedeværende Listeria spp.  kan detekteres med PCR-teknik (BAX), og svar foreligger indenfor 30 timer. Metoden er valideret iht. ISO 16140 og kan derfor bruges i forbindelse med de lovpligtige analyser for Listeria monocytogenes.

Kontakt Mikrobiologi
Mikrobiologiske analyser - Fødevarer
Tel: 70 22 42 86