Mikrobiologiskafdeling >> Frugt og grønt >> Norovirus

Norovirus - en kilde til Roskildesyge

Sidebar Image

Virus er små mikroorganismer, der er meget mindre end bakterier. De er karakteriseret ved, at de kræver en værtscelle for at kunne formere sig. Norovirus er den hyppigst forekommende virus i forbindelse med fødevarebåren sygdomsudbrud i Danmark

Norovirus hører til familien Caliciviridae og er et enterisk virus. Et enterisk virus foretrækker cellerne i tarmen hos mennesker, og det udskilles med afføringen. De typiske symptomer på en infektion med Norovirus er diarré og opkast - også kaldet Roskildesyge.

Norovirus smitter alene via den fækale-orale rute. Hyppigst spredes smitten fra person til person, men kan også spredes via fødevarer, der er inficeret med Norovirus fra fækalier eller opkast - eller via forurenede overflader som fx dørhåndtag.

Undersøgelser viser, at der kun skal 10-100 viruspartikler til for at medføre sygdom. Et gram opkast eller fæces fra en inficeret person kan indeholde mellem 1 mio. - 1 mia. viruspartikler.

Virus er resistente over for frysning og køl. Undersøgelser har vist at Norovirus kan overleve pH 2,7 i 3 timer, og at de stadigvæk er intakte efter 30 minutter ved pH 2 ved legemstemperatur. Den mest effektive metode til bekæmpelse af Norovirus er opvarmning. 63°C i 30 min. - eller tilsvarende varmebehandling - vil inaktivere Norovirus.

Infektion med Norovirus
På RASFF Portal (Rapid Alert System for Food and Feed) er der for 2010 og 2011 advaret mod tilfælde af Norovirus i levnedsmidler elleve gange. Ni gange er Norovirus fundet i frosne bær - primært hindbær - og to gange er det fundet i salater. Især frosne hindbær har med jævne mellemrum optrådt i de danske medier som værende årsag til større sygdomsudbrud.

Smitten til frosne bær og salater sker typisk, når der bruges forurenet skyllevand. Derudover kan smitte til alle typer levnedsmidler ske ved mangelfuld hygiejne hos de personer, der håndterer levnedsmidlerne.

Analyse for Norovirus
Som andre virus er også Norovirus i konstant forandring. Dette gør, at det sammen med en række andre faktorer er en udfordring at analysere for Norovirus.

Tidligere blev virus stort set alene identificeret ved hjælp af elektronmikroskopi - og primært i fæcesprøver fra inficerede personer, hvor virus som nævnt er til stede i meget stort antal. Denne teknik er ikke anvendelig til levnedsmidler, da selv et meget lille indhold af viruspartikler vil kunne medføre sygdom.

Derfor bruges PCR teknikken til påvisning af Norovirus i levnedsmidler. Før påvisning af virus med PCR kan finde sted, skal der ske en oprensning af virus. I oprensningstrinnet vil både aktive og inaktive vira blive koncentreret.

Eurofins tilbyder analyse for Norovirus GI og GII.

Kontakt Mikrobiologi
Mikrobiologiske analyser - Fødevarer
Tel: 70 22 42 86