Vores afdelinger >> Mikrobiologiskafdeling >> Holdbarhed af hakket fiskekød og fiskefars

Holdbarhed af hakket fiskekød og fiskefars

Sidebar Image

24 timers salgsfrist for hakket fiskekød og fiskefars er ophævet med bekendtgørelse 969 af 12/08 2010 om ændring af bekendtgørelse om fødevarehygiejne. Det betyder, at producenterne fremover selv skal fastsætte holdbarheden af hakket fiskekød og fiskefars

Hakket fiskekød og fiskefars hører til kategorien letfordærvelige fødevarer. Letfordærvelige fødevarer defineres i bekendtgørelse 788 som: ”Fødevarer som ved opbevaring ved stuetemperatur i løbet af kort tid

a)     vil udvikle afvigende udseende, lugt eller smag

eller

b)     kan danne grobund for fremvækst af sygdomsfremkaldende mikroorganismer til et niveau, der kan være sundhedsskadeligt"

For at bestemme holdbarhed foretages analyse af produktet på produktionstidspunktet og igen efter lagring ved udløb af forventet holdbarhed. Resultater af følgende analyser er relevante for fastsættelse af holdbarheden:

a)     Holdbarhed ≤ 24 timer: Sensorisk analyse

b)     Holdbarhed >24 timer: Sensorisk analyse, aerobt kimtal, NMKL 184 og E. coli, Petrifilm

Kontakt Mikrobiologi
Mikrobiologiske analyser - Fødevarer
Tel: 70 22 42 86