Vores afdelinger >> Mikrobiologiskafdeling >> Maldi-TOF: Hurtig metode til identifikation af bakterier

Maldi-TOF: Ny hurtig metode til identifikation af bakterier

Sidebar Image

Eurofins kan nu tilbyde hurtig og pålidelig identifikation af mikroorganismer ved hjælp af Maldi biotyper. Analyseprincippet baserer sig på masse-spektrometri - en velkendt teknik, der i mange år har været brugt inden for kemien.

Med massespektrometri er det muligt at undersøge masse og ladning på proteiner, peptider og sukre fra biologisk materiale. Ved hjælp af Maldi-TOF proceduren dannes en proteinprofil for den undersøgte mikroorganisme. Proteinprofilen for en ukendt organisme sammenlignes med en referenceprofil i en database, og ved hjælp af algoritmer beregner man, hvor god overensstemmelse, der er mellem den ukendte profil og referenceprofilen fra en kendt mikroorganisme.

En Maldi identifikation tager typisk to-tre dage mod 10-14 dages analysetid, når man anvender traditionelle biokemiske identifikationsmetoder. Da Maldi identifikationen foretages ved sammenligning af proteinprofiler i en database, vil der forekomme tilfælde, hvor identifikation ikke er mulig, idet den fundne proteinprofil endnu ikke findes i database. I sådanne tilfælde tages traditionelle identifikationsmetoder i brug.   

Identifikation af mikroorganismer kan være et nyttigt redskab, når man skal tackle mikrobiologiske problemstillinger. For eksempel er det i tilfælde af forureninger vigtigt at få sat navn på mikroorganismen, således at alvorligheden af forureningen kan vurderes. Ligeledes kan man, når man ved hvilken mikroorganisme der forårsager problemet, tage prøver i sit produktionsmiljø og af sine produkter og ved genfindelse af mikroorganismen i prøverne spore forureningsvejen. Herved har man de bedste muligheder for at igangsætte forebyggende foranstaltninger til at sikre mod gentagelser.

Er det ikke muligt at eliminere den uønskede mikroorganisme med forebyggende handlinger, kan man med kendskab til den identificerede mikroorganismes vækstbetingelser iværksætte foranstaltninger, som forhindrer vækst af mikroorganismen.

Kontakt Mikrobiologi
Mikrobiologiske analyser - Fødevarer
Tel: 70 22 42 86