Fødevarer >> Vores afdelinger >> Rådgivningsafdeling

Velkommen til Rådgivningsafdelingen

Sidebar Image

Rådgivning i mærkning, anprisninger og analyser

Hvad må man skrive på sin fødevareemballage? Og hvad SKAL man skrive? Eurofins Steins har mere end 25 års erfaring med mærkning af fødevarer.

Fødevareemballagen er et oplagt sted at markedsføre sine produkter. Produkternes udseende, kvalitet og sammensætning præsenteres så fordelagtigt som muligt.

 • Men er det lovligt?
 • Er der uudnyttede muligheder for lovlig anprisning?

Mærkning
Hvad skal der stå på fødevareetiketten?

En fødevares præsentation i form af billeder og tekst på etiketten kaldes samlet for mærkning. Lovgivningsmæssige krav til mærkningen på fødevareemballage er mangfoldige og kan være en jungle at finde rundt i.

Eurofins Steins har adskillige års erfaring med rådgivning indenfor mærkning af fødevarer. Vi har et team af fødevareeksperter, som dagligt udarbejder varedeklarationer, vurderer fødevareemballage og laver ekstern kontrol af mærkning for fødevareproducenter, importørerer og detailhandel.

Lovgivningen på området tager udgangspunkt i generelle mærkningsregler som gælder for alle fødevarer. Disse regler er suppleret med korrektioner, handelsnormer og varestandarder for specifikke fødevarer, og desuden kan der være deciderede fortolkninger fra myndighederne, som der også skal tages hensyn til. Mærkning af fødevarer og udarbejdelse af artwork kan derfor nemt være en uoverskuelig opgave, når man ikke dagligt arbejder med området.

Eurofins Steins Laboratorium A/S tilbyder:

 • udarbejdelse af tekst til emballage ud fra specifikationer på produktet
 • kontrol af om en given label er i overensstemmelse med gældende lovgivning inden artwork frigives til trykning,
 • vurdering af om en anprisning er lovlig og om risikoen for vildledning af forbrugerne
 • udarbejdelse af næringsdeklaration på baggrund af specifikationer eller analyseresultater
 • udarbejdelse af ingrediensliste ud fra oplysninger fra kunden eller dennes leverandør

Analyser
Hvilke analyser er relevante og hvordan skal jeg forstå resultaterne?

Eurofins Steins Laboratorium A/S er en globalt førende analysevirksomhed, som kan udføre alle relevante analyser af en fødevare og vurdere, om produktet lever op til de gældende lovkrav. Vi analyserer bl.a. for næringsstoffer angivet i næringsdeklarationen, nettovægt og tilstedeværelse af uønskede stoffer. Derudover udfører vi på laboratoriet relevante bakteriologiske analyser ud fra lovkrav.

Mange kunder ønsker rådgivning omkring hvilke analyser der er relevante for specifikke fødevarer, og Eurofins Steins Laboratorium A/S hjælper gerne med valg af analyser ud fra lovkrav og kundens ønsker.

Når analyserne er afsluttede kan vi ”oversætte” resultaterne og relatere dem til den gældende lovgivning og til fødevarens mærkning, hvis denne allerede er udarbejdet. Resultaterne præsenteres i en samlet rapport med en konklusion om produktets salgbarhed.

Eurofins Steins Laboratorium A/S er en uvildig og uafhængig rådgivnings- og analysevirksomhed, der er akkrediteret til at udføre alle væsentlige analyser inden for levnedsmidler.

International service
- når det danske marked ikke er stort nok

Ofte ønsker en kunde at markedsføre et produkt i flere lande. Hvert land har sin egen fødevarelovgivning – selv i Europa, hvor vi har fælles EU lovgivning, vil implementeringen af lovgivningen være forskellig fra land til land.

Vore rådgivningsydelser foretages på fødevarer markedsført i mange lande -  fx Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Frankrig og mange flere. På vores danske kontor udfører vi rådgivningsopgaver for produkter markedsført i Skandinavien, og via vores internationale Eurofins netværk kan vi tilbyde lignende service i andre lande.

Vi har også mulighed for at tilbyde oversættelse fra andre sprog til dansk eller fra dansk til andre sprog i forbindelse med en rådgivningsydelse.

Rapportering
En grundig analyse og en skarp konklusion

Vi udarbejder rapporter over vores rådgivningsydelser på dansk eller engelsk afhængigt af kundens ønske. En rapport fra Eurofins Steins Laboratorium A/S består af

 • checkskema med angivelse af om produktet opfylder forskellige lovkrav med hensyn til mærkning
 • evaluering af om produktet lever op til lovkrav ud fra analyseresultater
 • analyserapport fra laboratoriet
 • samlet og tydelig konklusion på produktets legalitet.

Uddannelse
Få skræddersyet et uddannelsesprogram i fødevarelovgivning

Har du brug for at få øget medarbejdernes kendskab til fødevarelovgivning, har vi mulighed for at skræddersy et kursus til dit individuelle behov. Vore medarbejdere har praktisk erfaring fra fødevareindustrien og har arbejdet med fødevarelovgivning i mange år.

Emnerne på lovgivningskurser kan fx være:

Vi kombinerer ofte kurser i fødevarelovgivning med træning i egenkontrol, risikovurdering og hygiejne