Vores afdelinger >> Rådgivningsafdeling >> Audit af leverandører

Audit af leverandører

Sidebar Image

Uvildig vurdering af din leverandør

Har du behov for en ekstern bedømmelse af din leverandørs standard? Hos Eurofins Steins har vi mange års erfaring med auditering af fødevarevirksomheder.

Som fødevarevirksomhed vil kvaliteten af dine produkter ofte være afhængig af leverandører, transport- og lagervirksomheder. Det kan være svært selv at kontrollere alle forhold omkring disse samarbejdspartnere, og ofte vil det være en hjælp at få en ekstern, uvildig part til at vurdere samarbejdspartnerens arbejdsgange.

Eurofins Steins tilbyder at være sparringspartner og kontrollant, når det gælder sikring af at leverandøren og dennes varer lever op til dine og myndighedernes krav. Vi udfører audits, opstiller handlingsplaner og vurderingsforslag og hjælper dig dermed med at kvalitetssikre dine leverancer.

Eurofins Steins tilbyder hjælp til:

 • Gennemgang af leverandørens egenkontrolprogram og fødevaresikkerhed
 • Audit af produktions- og hygiejneforhold, herunder
  • håndtering af fødevarer
  • personlig hygiejne
  • skadedyrsbekæmpelse
  • vedligehold af bygninger, maskiner og udstyr
  • affaldshåndtering
  • rengøring
 • Fastholdelse af krav til leverandøren
 • Afrapportering med samlet vurdering af virksomheden

I samarbejde med Eurofins Steins får du tilpasset din leverandøraudit til lige netop din virksomhed.