Vores afdelinger >> Rådgivningsafdeling >> Fødevarerådgivning

VI ER EKSPERTER I FØDEVARERÅDGIVNING

Sidebar Image

Eurofins Steins Laboratorium A/S kan meget mere end at udføre analyser af dine fødevarer – vi har mere end 25 års erfaring med mange andre rådgivningsopgaver indenfor fødevarer og dyrefoder.
Her kan du læse mere om, hvad vi også kan hjælpe dig og din virksomhed med.

Rådgivning om mærkning og anprisninger af fødevarer

 • Mærkning af fødevarer og kosttilskud
 • Mærkning af dyrefoder

Emballagen præsenterer typisk produkternes udseende, kvalitet og sammensætning så fordelagtigt som muligt, men hvad MÅ man skrive og hvad SKAL man skrive?

En fødevares præsentation i form af billeder og tekst på etiketten kaldes samlet for mærkning. Lovgivningsmæssige krav til mærkningen på fødevareemballage er mangfoldige og kan være en jungle at finde rundt i, idet der findes særskilte regler for produkter, der er omfattet af handelsnormer, og danske såvel som internationale særregler, der ligeledes skal tages hensyn til.

Vores mærkningseksperter tilbyder fødevarerådgivning og udarbejder varedeklarationer, vurderer fødevareemballage og laver ekstern kontrol af mærkning for små og store fødevareproducenter, iværksættere, importører og detailhandelskæder. Vi hjælper gerne med:

 • Udarbejdelse af tekst til emballage ud fra specifikationer på produktet
 • Kontrol af om en given label er i overensstemmelse med gældende lovgivning inden artwork frigives til trykning,
 • Vurdering af om en anprisning er lovlig og om risikoen for vildledning af forbrugerne
 • Udarbejdelse af næringsdeklaration på baggrund af specifikationer eller analyseresultater
 • Udarbejdelse af ingrediensliste ud fra oplysninger fra kunden eller dennes leverandør

Vi kan udarbejde og kontrollere varedeklarationer på alle slags færdigpakkede fødevarer og dyrefoder – fra tyggegummi til hundefoder. 

Vi udfører mærkningsydelser for samtlige nordiske sprog på vores kontor i Vejen, og via vores store Eurofins-netværk kan vi tilbyde mærkningsrådgivning på en lang række andre markeder i og udenfor EU.

Fødevarerådgivning på baggrund af analyser

Eurofins Steins Laboratorium A/S er en globalt førende analysevirksomhed, som kan udføre alle relevante analyser af en fødevare og vurdere, om produktet lever op til de gældende lovkrav. Vi analyserer bl.a. for næringsstoffer angivet i næringsdeklarationen, nettovægt og tilstedeværelse af uønskede stoffer. Derudover udfører vi på laboratoriet relevante bakteriologiske analyser ud fra lovkrav og virksomhedernes risikovurdering.

Mange kunder ønsker fødevarerådgivning omkring  

 • HVILKE analyser der er relevante for specifikke fødevarer
 • VURDERING af analyseresultaterne

Når analyserne er afsluttede kan vi for de mikrobiologiske analyser ”oversætte” resultaterne og relatere dem til den gældende lovgivning og virksomhedens risikovurdering.
For de kemiske analyser gælder dette ligeledes i forhold til fødevarens mærkning, hvis denne allerede er udarbejdet. Det kunne fx være en vurdering af næringsdeklarationer.
Resultaterne præsenteres i en samlet rapport med en konklusion om produktets salgbarhed.

Kurser inden for fødevarer

Har du brug for at få øget dine medarbejdernes viden, har vi mulighed for at skræddersy et kursus til virksomhedens individuelle behov. Vore medarbejdere har både praktisk erfaring fra fødevareindustrien og har desuden arbejdet med fødevarerådgivning og lovgivning i mange år. Vores undervisere dækker et stort udvalg af fagområder.

Emnerne på lovgivningskurser kan fx være:

 • Mærkning af fødevarer og/eller dyrefoder
 • Allergener
 • Næringsdeklaration
 • Sundheds- og ernæringsanprisninger

Emnerne på kurser med praktisk indhold kan fx være:

 • Hygiejne
 • Listeria
 • Egenkontrol
 • Risikovurdering
 • Holdbarhed
 • Fødevaresvindel

Vi afholder kurser enten på vores faciliteter i Vejen eller hos virksomhederne lokalt, alt efter behov.
Vores kurser kan tilpasses alle niveauer fra introduktion af nye medarbejdere, årlig genoptræning af mere erfarne medarbejder og eksperter, idet vi sørger for altid at være opdateret med nyeste viden indenfor de forskellige områder. 

Inspektion og audit

Har du behov for inspiration til interne audit eller brug for en 3. part, der kan udføre disse eller fx hygiejneinspektioner, er vi også behjælpelige med dette. Ligeledes kan vi tilbyde virksomheder rådgivning omkring håndtering af besøg af tilsynsførende myndigheder; både før og efter, så virksomheden er bedst muligt klædt på til at imødegå evt. nye krav.

Vi anvender ofte billeder fra inspektionen ved afrapportering, således at virksomheden har mulighed for at præsentere fund på en let tilgængelig måde for medarbejdere.
Vi kommer også gerne med ideer til, hvordan afvigelser kan afhjælpes og korrigeres; både ift. det beskrevne kvalitets-/fødevaresikkerhedssystem, og med praktiske tiltag, der nemt kan igangsættes.

Generel fødevarerådgivning

Vi er en rådgivningsafdeling med masser af erfaring at trække på, idet vi har arbejdet med både lovgivning, hygiejne, fødevaresikkerhed, egenkontrol o.a. i mange år.
Vi forsøger altid at have en pragmatisk, praktisk indfaldsvinkel til opgaverne, og sætter os grundigt ind i forskellige virksomheders produkter og processer, så vores rådgivning omkring fødevarer kan blive målrettet virksomhedens behov.

Vi kan fx hjælpe med

 • Prøveudtagning
 • Prøveudtagningsplaner, der dækker både produkter, produktkontaktprøver og miljøprøver
 • Opsætning af holdbarhedstest
 • Risikovurdering af mange forskellige fødevarer - inklusive beskrivelse relevante mikrobiologiske og kemiske risikofaktorer
 • Egenkontrolprogrammer

Rådgivning om fødevaresvindel

Fødevarevirksomheder mødes af stadig større krav til viden om mulige risici og verificering af fødevarers autenticitet. På baggrund af denne stigende interesse har vi valgt at overvåge potentielle risici, aktuelle sager m.m., og udsende information om dette i form af nyhedsbreve. Desuden har vi oprettet en netværksgruppe om fødevaresvindel, hvor virksomheder kan dele erfaring om emnet med hinanden, kan høre nyt om mulige analysemetoder m.m.

International service - når det danske marked ikke er stort nok

Ofte ønsker en kunde at markedsføre et produkt i flere lande. Hvert land har sin egen fødevarelovgivning – selv i Europa, hvor vi har fælles EU lovgivning, vil implementeringen af lovgivningen være forskellig fra land til land.

Vore rådgivningsydelser foretages på fødevarer markedsført i mange lande - fx Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Frankrig og mange flere. På vores danske kontor udfører vi fødevarerådgivning for produkter markedsført i Norden, og via vores internationale Eurofins-netværk kan vi tilbyde lignende service i andre lande.

Vi har også mulighed for at tilbyde oversættelse fra andre sprog til dansk eller fra dansk til andre sprog i forbindelse med en rådgivningsydelse.

Fødevarerådgivning med henblik på rapportering

Vi udarbejder grundige rapporter over vores rådgivningsydelser med en skarp konklusion på dansk eller engelsk afhængigt af kundens ønske.
En rapport fra Eurofins Steins Laboratorium A/S kunne fx bestå af

 • Auditrapport med beskrevne fund og forslag til korrigerende handlinger
 • Risikovurdering med beskrivelse af relevante risikofaktorer
 • Prøveudtagningsplan
 • Checkskema med angivelse af om produktet opfylder forskellige lovkrav med hensyn til mærkning
 • Evaluering af om produktet lever op til lovkrav og anprisning ud fra analyseresultater
 • Analyserapport fra laboratoriet
 • Samlet og tydelig konklusion på produktets legalitet

Vil I høre mere om hvad vi kan hjælp med, så kontakt vores Rådgivningsafdeling