Vores afdelinger >> Rådgivningsafdeling >> Kontrolleret af Eurofins Steins

Kontrolleret af Eurofins Steins

Sidebar Image

Kontrolleret af Eurofins Steins" er en kontrolordning, hvor produkter underkastes en løbende og uvildig kontrol af udvalgte parametre.

Ordningen giver en tryghed for producenten eller forhandleren og en sikkerhed for forbrugeren.

"Kontrolleret af Eurofins Steins" er en ordning, der er opbygget i henhold til international standard for produktcertificering DS/EN ISO/IEC 17065:2012. En kontrolordning kan etableres efter ansøgning fra producenten eller forhandleren. Ved henvendelse til Eurofins Steins oplyses, hvad et konkret produkt testes for i henhold til standard for produktet.

Før en kontrolordning kan etableres, skal produktet altid som minimum leve op til gældende dansk lovgivning for produktet, og der skal være gennemført en tilfredsstillende præevaluering fra Eurofins Steins side.