Vores afdelinger >> Rådgivningsafdeling >> Kontrolordning

Kontrolleret af Eurofins Steins

Sidebar Image

"Kontrolleret af Eurofins Steins" er en kontrolordning, hvor produkter underkastes en løbende og uvildig kontrol af udvalgte parametre.

Ordningen giver en tryghed for producenten/forhandleren og en sikkerhed for forbrugeren.

Kontrolleret af Eurofins Steins - en ordning, der er opbygget i henhold til international standard for produktcertificering DS/EN ISO/IEC 17065:2012.

Kontrolordningen adskiller sig fra Certificeringsordningen "Certificeret af Eurofins Steins" på den måde, at ordningen alene omfatter produktet, mens den tilsvarende certificeringsordning omfatter produktion og produkt.

En kontrolordning kan etableres efter ansøgning fra producenten/forhandleren. Kontrolordningen for et givent produkt beskrives i følgende to dokumenter, "Eurofins Steins Laboratoriums betingelser for etablering af kontrolordning for xx produkt" og "Standard for kontrol af xx produkt". I standarden beskrives nøjagtig hvad der er omfattet af kontrollen.

Alle, der henvender sig til Eurofins Steins Laboratorium A/S kan få oplyst hvad et konkret produkt testes for i henhold til standard for produktet.

Før en kontrolordning kan etableres, skal produktet altid som minimum leve op til gældende dansk lovgivning for produktet, og der skal være gennemført en tilfredsstillende preevaluering fra Eurofins Steins side.

Fordele ved at bruge Eurofins:

  • Hurtige leveringstider
  • Stor erfaring og omfattende akkreditering i henhold til ISO 17025
  • Høj analysekapacitet
  • Konkurrencedygtige priser

Mere information: