Vores afdelinger >> Rådgivningsafdeling >> Mærkning af fødevarer

Mærkning af fødevarer

Sidebar Image

Hvad må jeg skrive på etiketten?

Eurofins Steins har igennem en årrække rådgivet detailbranchen og dens leverandører i forbindelse med mærkning af fødevarer. Vi kan støtte dig hele vejen fra udviklingen af et nyt produkt til kontrollen af produktet efter flere års markedsføring.

For mange kunder kan det være svært at udarbejde tekst til en fødevareetiket. Ud fra specifikationer eller anden information om et produkt, tilbyder Eurofins Steins at udarbejde teksten så den indeholder alle relevante informationer og er i overensstemmelse med lovgivningen. Når teksten er sat op i et artwork med et grafisk udtryk og illustrationer, foretager vi en korrekturlæsning af hele layoutet inden print af den endelige emballage. Vi udarbejder også mærkningstekst til sportsernæringsprodukter, kosttilskud og petfood.

Eurofins Steins rådgiver udenlandske og danske virksomheder om udformningen af oplysninger på etiketter og emballage til fødevarer, således at de lever op til de nationale lovkrav. Vi udfører legalitetskontrol af en label på et nyt eller et eksisterende produkt. Dette kan være for en leverandør som indgangskontrol før markedsføring af et produkt i et bestemt supermarked, eller det kan være for en importør som ekstern kontrol af produkter fra en udenlandsk producent.

Detailhandelen importerer mange udenlandske fødevarer. Oversættelse af en etiket til dansk resulterer ofte i mangelfulde og nogle gange vildledende informationer eller illustrationer. Vildledende oplysninger eller illustrationer kan resultere i et krav fra myndighederne om at ændre etiketten eller krav om at trække varen tilbage. Eurofins Steins rådgiver omkring risiko for vildledning og vurderer specifikke formuleringer eller illustrationer mht vildledning.

Internationalt Eurofins netværk
Gælder de samme mærkningsregler i andre lande?

I EU lovgivningen er der fastlagt en række grundlæggende regler for de oplysninger, der skal kunne læses på færdigpakkede fødevarer. Trods den fælles forordning gør nationale bestemmelser på nogle områder, at der er nuancer i kravene til mærkning af fødevarer mellem medlemslandene.

Eurofins er en international virksomhed med afdelinger i mange lande. Ved hjælp af dette netværk har vi mulighed for at tilbyde mærkningskontrol og andre rådgivningsydelser baseret på andre landes lovgivning. Hvis du fx er leverandør til detailhandelen i Tyskland, England, Holland, Belgien, Luxemburg, Frankrig eller et andet (EU) land, kan vi via Eurofins Gruppens afdelinger i de pågældende lande tilbyde mærknings- og rådgivningsydelser. Sammen med en dansk kontaktperson hos Eurofins Steins er du som eksportør til de pågældende lande godt rustet på det lovgivningsmæssige område. Kontakt os for at høre nærmere omkring vore ydelser i specifikke lande.

Fødevareanalyser
Når du vil sikre at din næringsdeklaration er korrekt

Som et led i vores rådgivning om mærkning af fødevarer tilbyder Eurofins Steins at foretage analytiske legalitetsundersøgelser af fødevarer. Vi udfører kemiske og mikrobiologiske analyser af produkterne og vurderer, om fødevarerne overholder den gældende lovgivning.

Analyseprogrammet fastsættes ud fra kundens behov for dokumentation. Som udgangspunkt undersøger vi, om de oplysninger, der gives på emballagen, er korrekte og fyldestgørende, og om produktets faktiske sammensætning er i overensstemmelse med disse oplysninger.

Dette vil typisk være:

  • at alle krav til mærkningsregler er opfyldt - fx varebetegnelse, ingrediensliste, allergener mv.
  • at det angivne nettoindhold er korrekt
  • om de angivne næringsstoffer i næringsdeklaration er til stede i de angivne mængder
  • om eventuelle anprisninger er korrekte og ikke vildledende.

Endvidere undersøger vi, om produktet er mikrobiologisk acceptabelt. Der undersøges hovedsageligt for tilstedeværelsen af sygdomsfremkaldende mikroorganismer; men undersøgelse for holdbarhedsbegrænsende mikroorganismer kan også inddrages. Det konkrete valg af mikrobiologiske tests afhænger af produktets art, lovkrav og kundens ønsker.

Ofte har kunden specifikke ønsker til analyser. Disse kan fx være udsprunget at historier i pressen om tilstedeværelse af uønskede komponenter i fødevarer såsom acrylamid i stivelsesholdige produkter, det ikke tilladte farvestof ”Sudan” i krydderier, pesticidrester på frugt og grønt, dioxin i fisk eller allergener i fødevarer. Analyse for sådanne komponenter kan naturligvis også inddrages i legalitetsundersøgelsen.