Rådgivningsafdeling >> Mærkning af fødevarer >> Holdbarhedsmærkning

Holdbarhedsmærkning

Sidebar Image

Holdbarhed på fødevarer er en selvfølgelig del af mærkningen. Men er der sikkerhed nok for, at holdbarhedsperioden er angivet korrekt? Er den optimale holdbarhed fundet, og præsenterer produktet sig godt under hele perioden?

Eurofins Steins tilbyder dokumentation af produktets holdbarhed
Vi kender det godt. Nogle varer i supermarkedets køledisk ser meget kedelige ud - og i nogle tilfælde direkte uappetitlige. Vi undlader at købe varen og tvivler på, om holdbarheden er angivet korrekt. Der er mange grunde til, at en grundig undersøgelse af produktets holdbarhed er et fornuftigt valg.

Det er kendt, at erfaring og vurdering fra lignende produkter, samt eventuelt mikrobiologisk analyse er basis for at angive produktets holdbarhed. Men det kan man gøre bedre. Holdbarheden er afhængig af mange faktorer. Det er derfor vigtigt at få belyst, hvorledes produktet opfører sig under holdbarhedsperioden, så man ved at optimere produktionen opnår en kvalitetsvare gennem hele perioden.

Holdbarhedsbestemmelse
Eurofins Steins har sammensat et analyseprogram til holdbarhedsbestemmelse, hvor vi udsætter produktet for realistiske opbevaringsforhold. Den bærende analyse er sensorik, som giver et unikt helhedsindtryk af produktet. Denne analyse supplerer vi med mikrobiologiske test, og eventuelt også med kemiske analyser, for at fastsætte produktets holdbarhed.

De sensoriske analyser beskriver og vurderer produktets udseende, lugt og smag. På laboratoriet kontrollerer vi, at de mikrobielle kriterier overholdes over hele holdbarhedsperioden, som angivet i EU-forordningen. Alle analyser udføres over tid, så vi kan følge graden af forringelse af produktets kvalitet. Baseret på disse fastsætter vi produktets holdbarhed.

Vid mere om produktet
Analyseprogrammet sikrer, at der samtidig er et mål for, hvor meget betydning forskellige belastninger har for produktets kvalitet. Det er eksempelvist belastninger som temperaturudsving, lyspåvirkning og tid, men også produktets beskaffenhed som udgangspunkt. Viden om, hvordan produktet opfører sig under holdbarhedsperioden er et vigtigt redskab til at belyse, hvilke tiltag man kan foretage for at forbedre produktets kvalitet. Vi kan også i den sammenhæng tilbyde faglig, kompetent rådgivning. Læs mere om holdbarhedsbestemmelser her.

Holdbarhed Fødevarer