Rådgivningsafdeling >> Mærkning af fødevarer >> Oversættelse af fødevaremærkning

Oversættelse af fødevaremærkning

Sidebar Image

International service

- fødevarerådgivning ved import og eksport

Har du brug for at få oversat en fødevareetiket? Lever din udenlandske leverandørs produkter op til dansk lovgivning? Og er din danske leverandørs mærkning til et udenlandsk marked korrekt?

Hvert enkelt land har sin egen fødevarelovgivning, og som importør af udenlandske varer til markedsføring på det danske marked vil det være nødvendigt at addressere, om de importerede varer lever op til dansk lovgivning. På samme måde må man som eksportør af danske produkter til andre markeder være sikker på, at man overholder nationale regler i det pågældende land.

Som en del af den internationale Eurofins Gruppen er Eurofins Steins i stand til at rådgive omkring fødevarelovgivning i forskellige lande.

Oversættelser
Når der er brug for en fagligt korrekt oversat etiket

Eurofins Steins udfører oversættelse af produktmærkning til det sprog, der er behov for. Det kan fx være når produktet skal sælges på det udenlandske marked, og der skal udarbejdes en ny label - eller når man ønsker at importere og sælge et produkt på det danske marked.

Ved oversættelse er det vigtigt at kende de rigtige betegnelser. Mange ord på en fødevareetiket er lovbestemte - både i deklarationen og i ingredienslisten. Dette kan være tilsætningsstoffer, allergenere eller standardtekster omkring nedfrysning, koffeinindhold eller lignende. Ved en traditionel oversættelse hvor oversætteren ikke er i besiddelse af indgående viden om fødevarer og fødevareproduktion, vil der ofte anvendes andre ord eller vendinger end det lovbestemte, og teksten på etiketten bliver dermed ulovlig.

En fejlagtig oversættelse kan desuden resultere i, at en produktmærkning vildleder eller misinformerer forbrugeren, hvorved den ligeledes anses for ulovlig.

Eurofins Steins udfører oversættelse af eksisterende mærkning, eller vi udarbejder hele mærkningen på forskellige sprog ud fra en specifikation på produktet. Når den foreslåede tekst er sat grafisk op på et udkast til en etiket, anbefaler vi, at er udføres kontrol af mærkningen på produktet som helhed for at sikre, at den samlede fremstilling af tekst, illustrationer og grafik er lovlig.

Via vores internationale netværk i Eurofins Steins gruppen, har vi mulighed for at tilbyde oversættelse fra og til dansk, svensk, norsk, finsk, tysk, fransk, engelsk og mange flere sprog. Oversættelsesarbejdet styres af Eurofins Steins i Vejen og udføres af den lokale Eurofins afdeling i det pågældende land. Herved sikres at de fornødne sprogkompetencer er til stede, også når det gælder fagsprog og -termer. Samtidig har den stedlige Eurofins medarbejder en stor viden og erfaring med mærkning af fødevarer på netop det pågældende marked.

Eurofins Steins udfører primært oversættelser af mærkning på fødevarer, men vi har også mulighed for at tilbyde oversættelse af mærkning på andre produktkategorier. Kontakt os for nærmere information.

En rapport fra Eurofins Steins
Tydelig opsætning af den oversatte tekst

En rapport fra Eurofins Steins består af en klar og tydelig opsætning af original sprog i forhold til det oversatte sprog. Der foretages samtidig en vurdering af lovligheden af den oversatte tekst på det givne marked.

Når der er udarbejdet et udkast til label, anbefaler vi, at vi udfører en kontrol af den samlede mærkning af produktet for at sikre, at etiketten omfattende tekst, illustrationer og grafik er lovlig.

Oversættelse af fødevaremærkning