Vores afdelinger >> Rådgivningsafdeling >> Næringsdeklaration

Næringsdeklaration

Sidebar Image

Eurofins Steins rådgiver om korrrekt mærkning med næringsdeklaration

Som en del af informationen på fødevarer er der krav om deklarering af fødevarers næringsindhold. De deklarerede værdier skal stemme overens med produktets indhold. Hos Eurofins Steins rådgiver et ekspertteam om opsætning af deklarationen og hvilke værdier, som vil være mest korrekt at deklarere.

Næringsdeklarationen

Hvilke værdier skal angives?
Det er muligt at næringsdeklarere ud fra beregning fra tabelværdier, men jo mere sammensat og behandlet produktet er, jo sværere og unøjagtigt er det at anvende tabelværdier. Kemisk analyse af de forskellige næringsstoffer i produktet vil ofte være at foretrække for at kunne deklarere så nøjagtigt som muligt. Hos Eurofins Steins rådgiver vi omkring valg af analyser, ligesom vi er førende på markedet for udførelse af fødevareanalyser.
Næringsdeklarationen skal angive indholdet af forskellige næringsstoffer i produktet, og for at sikre, at produktet er rustet til fødevarekontrol er det vigtigt at vide, at produktet holder sig indenfor de acceptable variationer. Vores fageksperter han hjælpe med at vurdere hvilken angivelse af næringsdeklaration, der vil være korrekt.

Referenceindtag

Når du ønsker at angive produktets bidrag til forbrugerens daglige indtag, kan der frivilligt angives indholdet pr. portion. Der er retningslinier for, hvordan man kan angive næringsværdier pr. portion og relatere dette indhold til referenceindtaget for det daglige indtag af specifikke næringsstoffer. Fødevarerådgiverne i afdelingen Food Consultancy hos Eurofins Steins kan udregne RI værdier enten fra oplyste næringsindhold eller på baggrund af analyserede næringsindhold, ligesom vi er behjælpelige med at opsætte informationerne korrekt på dit product.