Vores afdelinger >> Rådgivningsafdeling >> Produktcertificering

Produktcertificering

Sidebar Image

Fødevaresikkerhed og målrettet markedsføring er nøgleord, når det gælder produktcertificeringer og kontrolordninger fra Eurofins Steins.

Ordningerne er en udvidet forpligtelse af, at man lever op til krav, som er præciseret i en standard. På denne måde kan en producent dokumentere og reklamere med produktets særlige egenskab, som står ud fra konkurrentens produkter.

Ordningen giver adgang til at bruge Eurofins Steins logo på produktet eller i butikken.

Et produktcertifikat kan fx være dokumention af, om et produkt opfylder specifikke krav i en standard - eller er fremstillet efter en bestemt metode. Produktcertificering kan også danne grundlag for særlig mærkning af produkterne.

For at sikre, at et produktcertifikat bliver anerkendt af samhandelspartnere og/eller myndigheder, kræves ofte, at det er udstedt af et certificeringsorgan, der er akkrediteret til at certificere en bestemt type produkter eller processer.

Akkrediteringen betyder, at certificeringsorganet er uvildigt og har en faglig kompetence på netop det produktområde.

Eurofins Steins certificerer en række produkter fra danske virksomheder, som eksempler kan nævnes Danablu og Esrom.