Fødevarer >> Vores afdelinger >> Sensorik

Sensorik

Sidebar Image

Eurofins Steins Laboratorium A/S har stor erfaring i sensoriske analyser.

Vi kan tilbyde alt fra enkel sensorisk kvalitetskontrol til en beskrivende test eller en forbrugertest

Sensorisk analyse har mange anvendelsesmuligheder.

Analysen kan man anvende til kvalitetskontrol eller udvikling af nye produkter, men også når man fastsætter en fødevares holdbarhed, ved reklamationer i forbindelse med smagsfejl eller ved test af fødevareemballage.

Som fødevareproducent kan det være nyttigt at vide, hvor netop dine produkter rent sensorisk befinder sig i forhold til det eksisterende marked. Dette kan gøres ved hjælp af forskellige metoder.

Forskelstest
Ønsker jeres virksomhed for eksempel at udvikle sit eget private label produkt inden for en allerede kendt produktgruppe, så kan det være relevant at anvende en forskelstest til at undersøge, om forskellen mellem jeres produkt og et eksisterende produkt kan ses, føles eller smages.

Testen kan man også benytte, hvis det fx er nødvendigt at udskifte en råvare i et produkt. Gennem resultatet får man at vide, om forskellen kan smages.

En forskelstest kan for eksempel være en triangeltest, som Eurofins Steins Laboratorium A/S er akkrediteret af DANAK til at udføre. Triangeltest kan man også anvende til test af nye materialer til fødevareemballage, hvor en test kan vise, om en ny emballage giver afsmag sammenlignet med den eksisterende emballage.

Sensorisk profilering
Sensorisk profilering er en anden analysemetode, der kan give større sensorisk indblik i jeres eller konkurrenternes produkter. Denne analyse giver et mere detaljeret billede af produktet ud fra de egenskaber, som I finder væsentlige for produktet. Det kan for eksempel være, at smagen af vanilje eller røgaroma er væsentlig for netop jeres produkt - eller måske er konsistensen afgørende for, hvordan forbrugerne oplever produktet. Her kan en sensorisk profilering hjælpe med at vurdere intensiteten af en række egenskaber som vaniljesmag eller sprødhed. Det er også muligt at rangordne intensiteten af udvalgte egenskaber på jeres produkt i forhold til konkurrerende produkter.

Kvalitetskontrol
Man kan supplere sensoriske holdbarhedsanalyser med mikrobiologiske og kemiske analyser, hvorved man opnår et detaljeret billede af produktet, som det fremstår ved holdbarhedens udløb. Vi kan opbevare produkterne under samme forhold som detailhandlen eller forbrugeren, eller vi kan teste om produktets holdbarhed ændrer sig ved opbevaring under mere belastende forhold som lys, varme eller fugt.

Vi har også stor erfaring i objektiv vurdering af, om en fødevares kvalitet er acceptabel set med forbrugernes øjne. I vurderingen indgår en viden om den forventede kvalitet - og eventuelt også et referenceprodukt eller en produktspecifikation, som beskriver den ønskede kvalitet.

Godkendelser
Til de sensoriske analyser anvender vi i laboratoriet dommere, som er godkendte og trænede efter ISO standard 8586-2:2008. Eurofins Steins råder over et sensorisk laboratorium med dommerbåse, som lever op til krav om farver, lys, luft og temperatur i henhold til ISO standard 8589:2007.

Sensoriske analyser

Desuden er vi godkendt af Fødevarestyrelsen til at varetage produktcertificering af BGB mærkede produkter som Esrom og Danablu (Beskyttet Geografisk Betegnelse).

Ud over disse analyser afholder vi også kurser i sensorik og udfører forbrugerundersøgelser, der enten kan foregå i laboratoriet eller under andre forhold som hjemme hos forbrugeren eller i supermarkedet.