Fødevarer >> Vores afdelinger >> Veterinær

Veterinær

Sidebar Image

Veterinærafdelingen i Eurofins Steins Laboratorium A/S foretager laboratorieanalyser på blod- og mælkeprøver fra danske husdyrbesætninger.

 

Analyserne foretages enten som led i nationale zoonose- og sygdomsbekæmpelsesprogrammer eller som service for landmænd og praktiserende dyrlæger.

Serologiafdelingen samarbejder både med landbrugets organisationer og Fødevarestyrelsen og har Danmarks Veterinærinstitut som referencelaboratorium. De fleste analyser er akkrediteret af DANAK.

I afdelingen tilbydes følgende analyser:

Indsendelse af prøver
Blod- og mælkeprøver til analyse kan indsendes direkte til laboratoriet. Husk at udfylde følgesedler og følge nedenstående retningslinier vedr. udtagelse og indsendelse af prøver.

Mælkeprøver
Prøveemballage til indsendelse af mælkeprøver kan rekvireres gratis på telefon 70 22 42 86, Serologiafdelingen, eller ved at sende en e-mail til serologi@eurofins.dk. Emballagen kan anvendes til mastitis PCR samt til de serologiske mælkeanalyser for drægtighed, Salmonella Dublin og paratuberkulose, hvilket gør det muligt at indsende prøver til flere analyser samtidig.

Specifikke retningslinier for prøver til mastitis RT-PCR findes her.

I samarbejde med RYK tilbyder vi desuden at foretage flere af analyserne på ydelseskontrollens mælkeprøver. Kontakt din kontrolassistent for nærmere information og aftale om prøveudtagning til serologiske analyser og mastitis PCR i forbindelse med ydelseskontrollen.

 

Blodprøver
Blodprøver udtages af besætningens praktiserende dyrlæge. Serologiske analyser af blodprøver foretages på serum og prøver skal derfor udtages i glas til ustabiliserede blodprøver (UDEN antikoagulans). For at prøven kan sættes direkte i vores analyserobot skal ”de sædvanlige” 10 ml glas anvendes. Prøveglas skal mærkes med 11-cifret dyrenummer (CKR-nummer).

Prøver, vedlagt følgeseddel, sendes til
Serologi
Eurofins Steins Laboratorium A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen

Substratbestilling 

Substrat til dyrkning af bakterier er en nødvendig forbrugsvare hos mange dyrlæger. Eurofins Steins fremstiller og sælger en række forskellige typer af substrater til dyrkning af bakterier. Kontakt laboratoriet for nærmere drøftelse af jeres behov.