Vores afdelinger >> Veterinær >> DNA analyser af fisk

DNA-analyser til kontrol af produkter med fisk og skaldyr

Sidebar Image

Eurofins tilbyder omfattende analysepakker til artsbestemmelse af fisk i fiskeprodukter. Dette sker i kølvandet på afsløringen af udbredt svindel med mærkningen af disse produkter. Eurofins kan hjælpe fiskeindustrien, detailhandlen og forbrugerne med at sikre kvaliteten af fisk, skaldyr og fiskeprodukter - herunder give svar om ægthed (autenticitet) og sporbarhed

Nyligt offentliggjorte rapporter afslører omfattende snyd med mærkning af fisk og fiskeprodukter. Blandt andet har en rapport fra Oceania afdækket forkert mærkning i USA, hvor mere end en tredjedel af de 1.200 undersøgte prøver var forsynet med en forkert mærkning.

Eurofins DNA-analyser er en metode til at give leverandører, detailhandlen og forbrugere bedre sikkerhed og større tillid til oprindelsen af produkterne ved at sikre korrekt mærkning af fisk og fiskeprodukter.

Produktionen af fisk og fiskeprodukter fra vilde fangster har været nogenlunde konstant de senere år. Derimod har den stigende efterspørgsel efter fisk medført en stor vækst af fiskeprodukter fra dambrug. Høje priser på nogle typer fisk har undertiden betydet, at der er blandet billigere fisk i de færdige produkter uden dette er deklareret, hvilket er i strid med gældende EU-lovgivning.

Eurofins er et af verdens førende laboratorier, når det gælder artsbestemmelse af fisk og skaldyr. Vi anvender avancerede DNA-teknikker, der gør det muligt at identificere arterne i friske og forarbejdede fisk - selv i fiskeprodukter og færdigretter - uden forudgående kendskab til de mulige arter.

Fleksibel og hurtig metode
Med DNA-metoden kan vi bestemme arten af fersk og frosset fisk og skaldyr - og tillige indholdet i rogn, kaviar, fisk på dåse og færdigretter, som f.eks. fisk på pizza. Vores metoder giver os mulighed for at bestemme alle almindelige arter  - og desuden mere eksotiske arter.

Fisk og skaldyr, som kan bestemmes af Eurofins

 • Laks
 • Aborre
 • Rødspætte
 • Kulmule
 • Kuller
 • Torsk
 • Tun
 • Tunge
 • Fladfisk
 • Brosme
 • Sild
 • Hvilling
 • Lyssej
 • Stør
 • Tilapia
 • Reje
 • Musling
 • Hummer
 • og mange flere


Sådan identificeres fiskearten ved DNA-sekventering
Efter isolering af DNA, analyserer vi i laboratoriet to eller flere sekvens-afsnit af mitokondrie-genomet (mtDNA). Vores resultater bliver derefter sammenlignet med data i NCBI-databasen, som er verdens mest omfattende og opdaterede database med mtDNA-sekvenser fra tusindvis af arter. Med denne sammenligning kan de foreliggende prøver identificeres meget præcist.

 

Andre analyser
Ud over DNA-analyser tilbyder Eurofins også at analysere den indsendte prøve for mulige restkoncentrationer og forurenende stoffer - herunder tungmetaller som bly, kviksølv, cadmium og arsen, og veterinærlægemidler, især chloramphenicol, nitrofuran-metabolitter og triphenylmethan farvestoffer.

Fordele ved at bruge Eurofins

 • DNA metoden gør det muligt at bestemme alle almindelige arter af fisk og skaldyr
 • Ikke nødvendigt med forudgående kendskab til, hvilke arter, der kan være i prøven
 • Hurtige leveringstider - standard ti dage
 • Stor erfaring og omfattende akkreditering i henhold til ISO 17025
 • Mulighed for at bestemme arten også i forarbejdede fiskeprodukter - f.eks. fiskekonserves
 • Høj analysekapacitet
 • Konkurrencedygtige priser

Læs også om artsbestemmelse af kød og kødprodukter

DNA analyser til kontrol af produkter med fisk og skaldyr