Vores afdelinger >> Veterinær >> DNA analyser af kød

Hurtig og pålidelig identifikation af kød med DNA-teknologi

Sidebar Image

Eurofins tilbyder akkrediterede Real-Time PCR analyser til artsbestemmelse af kød - og vi har øget vores analysekapacitet i lyset af sagerne med forkert mærkning af kødprodukter.

Historier om kødholdige produkter med udeklarede kødarter har understreget betydningen af at have hurtige og pålidelige analyser til rådighed, når man skal artsbestemme indholdet i disse produkter. En hurtig og pålidelig dokumentation er vigtig for at værdisætte produktet korrekt, for at sikre forbrugernes tillid til leverandørerne og produkterne - og af hensyn til lovkrav, der fastslår, at alt kød skal arts-deklareres.

Muligheder og fordele ved Eurofins Real-Time PCR (DNA) teknik
Eurofins tilbyder både kvalitativ og semikvantiativ PCR-test for en lang række dyrearter - herunder hest. Vi kan analysere både på råt kød, og forarbejdede og varmebehandlede produkter med kødindhold.

Den kvalitative PCR-test er en hurtig test, der giver svar på, om der kan påvises indhold af den pågældende dyreart. Der kan påvises indhold helt ned til typisk 0,01%.

Den semikvantitative test bestemmer det procentvise indhold af den fundne kødart. Også med denne metode kan der påvises meget lave mængder, og tilstedeværelsen af en dyreart kan bekræftes med DNA-sekventering. Vores metoder er akkrediterede, og vores laboratorier har mange års erfaring med artsbestemmelse med PCR-teknikken.

Dyrearter som kan medtages i PCR-analysen:

  • Hest
  • Okse
  • Svin
  • Kylling
  • Kalkun
  • Ged
  • Får
  • Æsel
  • And

Også en række specifikke fiskearter kan påvises.

Andre metoder
Andre metoder kan også anvendes til at bestemme kødarter - f.eks. immunologiske teknikker som ELISA. Eurofins tilbyder også ELISA-metoden. Metoden er hurtig - men er kun i stand til at påvise indhold større end typisk 1%. Ud over artsbestemmelse tilbyder vi også at påvise indhold af eventuelle rester af veterinære lægemidler - f.eks. phenylbutazon, som kan forekomme i hestekød.

Eurofins Steins tilbyder fleksible løsninger, der passer til forskellige behov. Vi råder over en stor kapacitet - og kan derfor tilbyde en hurtig og sikker levering.

Læs også om artsbestemmelse af fisk i fiskeprodukter

Læs mere om Eurofins muligheder for at teste kød og kødprodukter på vores internationale hjemmeside, hvor du finder et sammendrag af informationer (engelsk)

Produktblad - Hurtig og pålidelig identifikation af kød med DNA teknologi