Vores afdelinger >> Veterinær >> Restkoncentrationer i kød

Restkoncentrationer i kød

Sidebar Image

Som et led i egenkontrollen, skal der analyseres for restindhold af antibiotika i slagtekroppe.

Eurofins Steins tilbyder disse analyser som en del af de analyser der udføres på slagtekroppe i henhold til lovgivningen.