Vores Ydelser >> Food Consultancy >> Næringsdeklaration

Næringsdeklaration

Sidebar Image

Ny EU forordning sætter fokus på næringsdeklaration
- Eurofins Steins rådgiver i forhold til de nyeste regler på området

I december 2014 trådte nye EU regler for mærkning af fødevarer i kraft. "Mærkningsdirektivet" og "Næringsdeklarationsdirektivet" er nu erstattet af en ny forordning: "EU Forordning 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne" - også kaldet fødevareinformationsforordningen.
 Forordningen skal sikre forbrugerne bedre og mere ensartet information, så de kan foretage produktkøb på et velinformeret grundlag. Desuden skal forordningen sikre bedre information om allergener i fødevarer. Desuden er det med den nye fødevareinformationsforordning og med effekt fra senest 13/12-2016 et lovkrav, at de fleste typer af fødevarer deklareres med en lang næringsdeklaration.
 Hos Eurofins Steins rådgiver et ekspertteam omkring de nye regler for mærkning af fødevarer. Vi udarbejder en rapport over krævede og anbefalede ændringer til et eksisterende layout, eller vi hjælper med opsætning af en ny tekst til label baseret på de nye regler.

Næringsdeklarationen

Hvilke værdier skal angives?
 Det er muligt at næringsdeklarere ud fra beregning fra tabelværdier, men jo mere sammensat og behandlet produktet er, jo sværere og unøjagtigt er det at anvende tabelværdier. Kemisk analyse af de forskellige næringsstoffer i produktet vil ofte være at foretrække for at kunne deklarere så nøjagtigt som muligt. Hos Eurofins Steins rådgiver vi omkring valg af analyser, ligesom vi er førende på markedet for udførelse af fødevareanalyser.
 Næringsdeklarationen skal angive indholdet af forskellige næringsstoffer i produktet, og for at sikre at produktet er rustet til fødevarekontrol er det vigtigt at vide, at produktet holder sig indenfor de acceptable variationer. Vores fageksperter han hjælpe med at vurdere hvilken angivelse af næringsdeklaration, der vil være korrekt.

Lang næringsdeklaration

Hvad er forskellen på den gamle og den nye næringsdeklaration?
 Inden den nye Fødevareinformationsforordning trådte i kraft kunne man undlade at næringsdeklarere eller vælge kun at angive en kort næringsdeklaration. Med de nye regler er det et krav, at der næringsdeklareres med lang næringsdeklaration :

Næringsindhold pr. 100 g

Man kan supplere næringsdeklarationen med øvrige frivillige oplysninger, fx  enkelt- og flerumættede fedtsyrer, kostfibre eller vitaminer og mineraler, ligesom det er muligt at angive næringsstofferne per portion. Der er bestemte krav om, hvordan dette skal angives, og Eurofins Steins' fødevarerådgivere hjælper gerne med at opfylde alle relevante regler. 

GDA erstattet af Referenceindtag


Når du ønsker at angive produktets bidrag til forbrugerens daglige kost
 Med den nye Fødevareinformationsforordning er der nye retningslinier for, hvordan man kan angive næringsværdier pr. portion og relatere dette indhold til referenceindtaget for det daglige indtag af specifikke næringsstoffer.
 Referenceindtaget har dermed erstattet det tidligere GDA, og GDA-angivelser er nu ikke længere lovlige. Fødevarerådgiverne i afdelingen Food Consultancy hos Eurofins Steins kan udregne RI værdier enten fra oplyste næringsindhold eller på baggrund af analyserede næringsindhold, ligesom vi er behjælpelige med opsætte informationerne korrekt på din label.