Fødevarer >> Vores Ydelser >> GMO, DNA, SNIF, ID Maldi

GMO, DNA, SNIF, ID Maldi

Sidebar Image

Efter at de nye EU-mærkningsregler er trådt i kraft, skal fødevarer, der indeholder genmodificerede ingredienser mærkes.

Det er i mange tilfælde en tillidssag mellem producent og leverandør, at der ikke leveres genmodificerede varer.

Eurofins Steins Laboratorium A/S tilbyder en veldokumenteret råvare- og produktionskontrol kombineret med løbende stikprøvekontrol.

Dette serviceprogram kan være med til at sikre en adskillelse af genmodificerede råvarer og produkter. Kontrol er en del af fødevarersikkerheden og trygheden for forbrugerne.

Mere information: