Vores Ydelser >> Kemiske analyser - Fødevarer >> Øl

Øl

Sidebar Image

Eurofins Steins har fungeret som laboratorium for fødevareindustrien i mere end 150 år. Indenfor de senere år har laboratoriet fået tilført viden og kompetence inden for bryggerianalyser, som vi udfører rutinemæssigt på vores laboratorier

Øl-parametre
Der er en lang række parametre, der skal være under kontrol, når en øl brygges. Specielt er der ved det færdige produkt behov for at vide noget om alkoholprocenten, pH-værdien, CO2-indholdet og iltindholdet. Disse parametre betegner vi i Eurofins Steins som øl-parametre.

Alkoholprocent og densitet
Bestemmelse af øllets alkoholprocent og dets densitet (massefylde) er vigtige faktorer, når man skal kontrollere bryghusets tilstand, forandringer i sukkersammensætningen i urten og gæringens forløb. Disse parametre kan man følge ved at bestemme alkoholprocent, specifik massefylde, apparent extract, real extract, original extract og vægtprocenten af alkohol i øllet.

pH-værdi
pH-værdien er vigtig, idet en for høj pH-værdi i nogle tilfælde kan give uønskede effekter i smagsoplevelsen af produktet. Mange faktorer kan påvirke pH-værdien, men specielt maltens alder, den biologiske stabilitet af urten, gærstammen og dens tilstand, vandkvaliteten og tilsætningen af sulfater og mælkesyre kan have indflydelse.

CO2
CO2-indholdet bør være ens imellem forskellige batches af færdigtappet øl, da skumdannelsen og smagen kan påvirkes.

Iltindhold
Iltindholdet i den færdigbryggede øl er nul. I dette stadie er øllet meget modtageligt for oxidering. Oxidering kan have flere effekter i det endelige produkt - herunder uønsket smag, uklarhed (haze), en mundfølelse af tørhed og mørkere øl.

Til at bestemme de nævnte øl-parametre benytter Eurofins et avanceret instrument fra Anton Paar - en såkaldt Packaged Beverage Analyzer for Beer (PBA).

Parametrene bliver bestemt med en høj grad af præcision og repeterbarhed efter moderne måleprincipper.

Mere information: